Відповіді ЗНО 2014 з математики

Відповіді ЗНО 2014 з математикиУ розділі ЗНО 2014 з математики опубліковано офіційні правильні відповіді ЗНО 2014 з математики

Більше матеріалів для підготовки до ЗНО 2015 з математики шукайте на Ерудит.нет

 Скачати відповіді

  {module Реклама 336-280}
Скачати

ЗНО 2014 Математика. Завдання та правильні відповіді на завдання тесту зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2014 року. ЗНО з математики буде проведено 12 червня 2014 року.

На даній сторінці опубліковано:

Тестування відбулось 12 червня 2014 року. Цього року максимально можливий тестовий бал за виконання завдань тесту з математики становить 56 балів.

Наступним відбудеться тестування ЗНО з географії. Відповіді ЗНО 2014 з географії.

 

 

Завдання 1-20 мають п’ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому, що комп’ютена программа реєструватиме їх як помилки!

 

1. Укажіть рівняння, коренем якого є число 2.

Відповідь: Д

 

2. Спростіть вираз 

Відповідь А

 

3. Які з наведених тверджень є правильними?

Відповідь Б

 

4. Якщо  Якщо m = п-1, то 7-m =

Відповідь: В (8-n)

 

5. Вектор ОА лежить на осі z прямокутноъ декартової системи координат у просторі (див. рисунок) і його початок збігається з початком координат. Визначте координати вектора , якщо його довжина дорівнює 3.

 Відповідь: Д (0; 0; 3)

 

6. Арифметичну прогресія    заданої n-го члена  . Знайдіть різницю цієї прогресії.

 Відповідь: Д (-8)

 

7. На рисунку зображено  графік функції y=f(x) , визначеної на проміжку [-6; 6]. Яку властивість має функція y=f(x)?

Відповідь: Г (функція є непарною)

 

 

8. Точка С лежить на осі x прямокутної системи координат і знаходиться на відстані 5 від точки A(-2; 4). Відрізок АС перетинає вісь y. Знайдіть координати точки С.

Відповідь: A (1;0)

 

9. Студент на першому курсі  повинен вибрати одну з трьох іноземних мов, яку вивчатиме, та одну з п’яти спортивних секцій, що відвідуватиме. Скільки всього  існує варіантів вибору студентом іноземної мови та спортивних секцій?

 Відповідь: Б (15)

 

10. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння 

Відповідь: Б (-20;-10)

 

11. Якщо 

Відповідь: А (7-a)

 

12. На якому рисинку зображено ескіз графіка функції 

Відповідь: Д.

 

13. Розв’яжіть рівняння 

Відповідь: В 

 

 14. Розв’яжіть нерівність  

Відповідь: А [-8; 0]

 

15. У гострокутному трикутнику АВС проведено висоту ВМ. Визначте довжину стороки АВ, якщо ВМ=12, кут А=а.

Відповідь: Г   

 

 

16. Відрізок АВ перетинає площину а в точці О. Проекція відрізків АО і ВО на цю площину дорівнює 5см і 20см відповідно. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо АО=8см.

 

 Відповідь:  Г (40 см)

 

17. Відомо, що  Якого значення може набувати   

Відповідь: А (-1)

 

18. Укажіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції y=f(x) у точці з абсцисою х0=1, якщо 

Відповідь: А   y=5+2(x-1)

 

19. На площы міста встановили однакові бетонні ємності для квітів, виготовлені у формі прямокутних паралелепіпедів, виміри яких дорівнюють 40см, 40см і 50см (див. рисунок). Товщина кожної з чотирьох бічних стінок становить 5см, а товщина днища – 10см. Який об’єм бетону (у метрах кубічних) було використано для виготовлення 10 таких ємностей? Утратою бетону під час виготовлення знехтуйте.

Відповідь: Д (0,44м)

 

 

20. На рисунку зображено розгортку піраміди, що складається з квадрата, сторона якого дорівнює 10см, і чотирьох правильних трикутників. Визначте площу бічної поверхні цієї піраміди  (у см. кв.)

Відповідь: Г 

 

 

 

 

 

У завданнях 21-24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

 

 21. До кожного виразу (1-4) доберіть тотожно йому рівний (А-Д), якщо m>2, m– натуральне число.

 

Відповідь: 1-А; 2-Г; 3-Д; 4-В.

 

22. Установіть відповідність  між функцією (1-4) та кількістю спільних точок (А-Д) графіка цієї функції з графіком функції 

Відповідь 1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б.

 

23.  На рисунку зображено квадрат АВСD зі стороною 1см та прямокутний трикутник СDF, гіпотенуза якого CF дорівнює  см.Фігури лежать в одній площині. Установіть відповідність між початком речення (1-4) та його закінченням (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Відповідь: 1-В; 2-Д; 3-Г; 4-Б.

 

24. На рисунку зображено полігон частот певного ряду даних, на якому по осі абсицис відмічені елементи цього ряду, а по осі ординат – їхні частоти. Установіть відповідність між характеристиками (1-4) цього рядку даних та її числовим значенням (А-Д).

Відповідь: 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г.

 

 

Розв’яжіть завдання 25-34. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, ураховуючи положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у бланку А

 

 25. Початкова вартість сукні становила 144 грн. Унаслідок уцінення вартість цієї сукні було зменшено на 80%.

       1. Обчисліть вартість сукні після уцінення (у грн).

Відповідь: 28,8

       2. Скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості після уцінення?

Відповідь: 500

 

26. На стороні AD паралелограма ABCD як на діаметрі побудовано півколо так, що воно дотикається до сторони BC в точці М. Довжина дуги MD дорівнює 

       1. Обчисліть (у см) довжину радіуса цього півкола.

Відповідь: 17

       2. Обчисліть площу паралелограма ABCD (у см. кв.)

Відповідь: 578

 

27. Відомо, що  . У скільки разів число y більше за число х?

Відповідь: 4,5

 

28.  Вартість Р (у грн.) поїздки на таксі обчислюють за формулою:

 

де S – відстань (у км), яку проїхало таксі під час поїздки,  – мінімальна вартість поїздки (у грн), t – час (у хв.), протягом якого швидкість таксі не перевищула 5 км/год. Користуючись формулою, обчисліть вартість поїздки (у грн) на таксі, якщо S=12,5 км, =28 грн, t=12 хв.

Відповідь: 4,9

 

29. Розв’яжіть рівняння  . Якщо рівняння має єдиний корінь, запишіть його у відповіді. Якщо рівняння має кілька коренів, запишіть у відповіді їхню суму.

Відповідь: -1,8

 

 30. Розв’яжіть нерівність . У відповіді запишіть суму всіх цілих розв’язків нерівності на проміжку [-3; 6].

Відповідь: 12

 

31. Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою її гострого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки довжиною 15 см і 33 см. Обчисліть (у см. кв.) площу трапеції.

Відповідь: 1152

 

32. На рисунку зображено ескіз графіка квадратиної функції . Площа криволінійної трапеції, обмеженої лініями  дорівнює 19 кв.од. Обчисліть суму а+b.

Відповідь: 42

 

 

 

33. Через точки А і В, що лежать на колах верхньої та нижньої основ циліндра і не належать одній твірній, проведено площину паралельно осі циліндра. Відстань від центра нижньої основи до цієї площини дорівнює , а площа утвореного перерізу – . Визначте довжину відрізка АВ (у см), якщо площа бічної поверхні циліндра дорівнює .

Відповідь: 21

 

34. Знайдіть усі від`ємні значення параметра а , при яких система рівнянь

 

має єдиний розв`язок. Якщо таке значення одне, то запишіть його у відповіді. Якщо таких значень кілька, то у відповіді запишіть їхню суму.

Відповідь: -13,5

 

Офіційні відповіді ЗНО 2014 з математики будуть опубліковані 13 червня 2014.

Слідкуйте за новинами у групі https://vk.com/zno_dpa_2014. Свої запитання про хід сесії ЗНО 2014 задавайте у групі https://vk.com/zno_dpa_2014, або у коментарях статті.

 Відповіді доступні на сайті вчителя математики

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply