ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ ІНФОРМУЄ

Підготувала Смолінська О.Ф.

 

 Скачати

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Обдарована дитина – це дитина, що виокремлюється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності. Обдаровані діти значно випереджують у розвитку однолітків та мають високий інтелектуальний і творчий потенціал, виявляють високі здібності у шкільному навчанні та в різних спеціальних видах діяльності.

Сучасні дослідники виділяють чотири категорії дітей, яких можна назвати обдарованими:

1) це діти з високими показниками за спеціальними тестами інтелекту, високим рівнем ІQ – інтелектуальна обдарованість;

2) діти з високим рівнем творчих здібностей – творча обдарованість;

3) діти, що досягли значних успіхів у спеціальних галузях діяльності (юні музиканти, художники, математики, шахісти, спортсмени тощо) – спеціальна обдарованість;

4) діти, які добре навчаються в школі – академічна обдарованість.

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

1. Інтелектуальна сфера

Обдарована дитина вирізняється гарною пам’яттю, мисленням, допитливістю, добре розв’язує різні задачі, зв’язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

2. Сфера академічних досягнень

Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.

3. Творчість (креативність)

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

4. Спілкування

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

5. Сфера художньої діяльності

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.

6. Рухова сфера

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.

Інтелект+Креативність=Обдарованість

Креативність – здатність придумувати щось нове, що представляє певну цінність, здатність долати традиційні уявлення та стереотипи і створювати продукти та ідеї, що випереджають свій час.

Інтелект+Креативність=Обдарованість

Інтелект – загальний термін для позначення здібностей, необхідних для виконання широкого спектру завдань; здатність отримувати користь з свого минулого досвіду; здатність засвоювати нову інформацію і пристосовуватися до нових ситуацій.

ВИДИ ОБДАРОВАНОСТІ

За видом діяльності:

☞ інтелектуальна;

☞ комунікативно-організаторська;

☞ художньо-естетична;

☞ духовно-ціннісна;

☞ практично-перетворювальна.

 

За формою прояву:

☞ явна;

☞ прихована.

Рекомендації педагогам щодо роботи з обдарованими дітьми:

Самостійність

☞ спонукати дитину мислити самостійно;

☞ стимулювати самостійність у вирішенні завдань;

☞ заохочувати фантазування, вигадування історій.

Допомога

☞ допомагати поліпшувати власні результати;

☞ допомагати в особистісному розвитку дитини;

☞ допомагати в експериментуванні з навколишнім середовищем у пізнавальних цілях.

Цікавість

☞ знаходити час для аналізу успіхів та невдач дитини;

☞ розвивати позитивне світосприйняття у дитини;

☞ проявляти інтерес до особистих потреб дитини.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи

з обдарованими дітьми

☞ Бути доброзичливим і чуйним.

☞ Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

☞ Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

☞ Мати широке коло інтересів.

☞ Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей.

☞ Мати педагогічну і спеціальну освіту.

☞ Володіти почуттям гумору.

☞ Мати живий та активний характер.

☞ Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

☞ Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

☞ Бути цілеспрямованим і наполегливим.

☞ Володіти емоційною стабільністю.

☞ Уміти переконувати.

☞ Мати схильність до самоаналізу.

Діагностика індивідуальних особливостей обдарованих учнів

 

 

Форми навчання обдарованих дітей

Також виокремлено деякі форми навчання, що зарекомендували себе як досить ефективні в роботі з обдарованими дітьми поза школою. Найбільш популярними з-поміж них є такі як менторство та бібліотерапія.

 

t �] �� p��hite [7]” on=”f”/>

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

 

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply