Характеристика тесту з російської мови. ЗНО 2014

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
російської мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1689
від 03.12.2013 р., додаток 3).

Загальна кількість завдань тесту – 51.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест з російської мови складається із завдань трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–36, 43–50). До кожного із
завдань подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну
відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (№37–42). До кожного завдання подано
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати
завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та
буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник
тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№51). Завдання цієї форми передбачає
створення учасником тестування власного аргументативного висловлення на
дискусійну тему (бланк відповідей Б).

Схеми оцінювання завдань тесту з російської мови:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в
0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність
(логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або
відповіді на завдання не надано.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 тестових балів за
критеріями змісту та мовного оформлення:
1. Теза: 0, 1 або 2 тестових бали.
2. Аргументи: 0, 1 або 2 тестових бали.
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 тестових бали.
3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 тестових бали.
4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестових бали.
5. Висновок: 0, 1 або 2 тестових бали.
6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.
6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту
з російської мови, – 88.

 

 Скачати характеристику тестів ЗНО 2014 з російської мови

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар