Характеристика тесту з хімії. ЗНО 2014

 Скачати характеристику тесту з хімії

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії
(затверджено Міністерством освіти і науки України, додаток № 9 до наказу № 1689
від 03.12.2013 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 60.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Правильні відповіді ЗНО 2014 з хімії

Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–40). До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у
бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 41–46). До кожного
завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної
цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо
абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 47, 48). До кожного
завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених
буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша дія
(поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя –
цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт
правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви
від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 49–60). Під час виконання цих
завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка
вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1
бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або
4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання
не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або
3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали,
якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню
подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не
надано.

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими
балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено
неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту
з хімії, – 94.

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар