Характеристика тесту з фізики. ЗНО 2014

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
фізики (затверджено Міністерством освіти і науки України, додаток № 8 до наказу № 1689
від 03.12.2013 р.).

 Скачати характеристику тесту з фізики. ЗНО 2014

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

Загальна кількість завдань тесту – 34.
На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Тест із фізики складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20). До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається
виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 21–24). До кожного
завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної
цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо
абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок
(букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25–34). Під час виконання
цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка
вказана в умові завдання, до бланка відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту з фізики:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий
бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,
або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3
або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0
балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю № 25, 26 є структурованими і
складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 тестовим балом.
Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник
одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.
Тестові завдання № 27–34 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо
зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання
взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання
тесту з фізики, – 56.

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар