Характеристика тесту з біології. ЗНО 2014

 Скачати

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
біології (затверджено Міністерством освіти і науки України, додаток № 6 до наказу № 1689
від 03.12.2013 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 54.
На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест із біології складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42). До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у
бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43–48). До кожного
завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації,
позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається
виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків
(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 49–50). До кожного
завдання подано перелік подій (етапів), позначених буквами, які потрібно
розташувати у правильній послідовності, де перша подія (етап) має відповідати
цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається
виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків
(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих
варіантів відповідей (№ 51–54). До кожного завдання пропонується три групи
відповідей. З кожної групи потрібно вибрати тільки одну правильну відповідь.
Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і послідовно записав три
цифри у бланку відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту з біології:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання
не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3
тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали,
якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню
подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не
надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано.
Цифри записуються послідовно з кожного стовпчика варіантів відповідей.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту
з біології, – 84.

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply