ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ-шкільна зрілість

Підготувала Смолінська О.Ф.

 

 

Скачати 

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Методика виявлення готовності дитини до навчання у школі
(шкільна зрілість)

Загальновідомим є той факт, що успіх роботи вчителя початкових класів у значній мірі залежить від однорідності класу. При чому остання не обов’язково може мати високий рівень, хоча, звичайно, кожен вчитель на це сподівається. Досягти однорідності класів можна на основі тестування і цільових бесід психолога з тими, хто поступає в школу. А ось довести цю однорідність учнів до високого рівня (при умові, якщо вона низька) можна в процесі виснажливої, кропіткої роботи вчителя.
В чому ж полягають змістовні характеристики методик, які використовуються для виявлення готовності дитини до школи?
Встановлено, що шкільна зрілість може оцінюватись за:
1. Сукупним балом виконання тесту Керна-Ірасека.
2. Результатами виконання тесту «вирізання кола».
3. Чистотою звуковимови.
Сума цих показників досить повно відбиває функціональний стан центральної нервової системи дитини, а також ступінь розвитку м’язів кисті.
Дослідження доцільно проводити в години оптимальної працездатності дітей – вранці, бажано з кожною дитиною окремо. Тест Керна-Ірасека виразно корелює з загальним розвитком мовлення, показниками працездатності і морфологічної зрілості за пропорціями тіла. Він поєднує три завдання:
1. Намалювати чоловіка.
2. Переписати просту фразу з 3 слів.
3. Перемалювати 10 крапок, розміщених в певному порядку.
Майбутньому школяреві або групі з 10-15 осіб даємо чистий аркуш паперу чи заздалегідь підготовлений формуляр (мал. 1).
_______________________ _______________________
Прізвище, ім’я __________ Він їв суп
_______________________ _______________________
Клас __________________ _______________________
Дата . . .
. . .
. . .
.
Вік ___________________
_______________________ _______________________
На ньому занотовуємо ім’я та прізвище дитини, дату народження, вік, час обстеження, номер класу або садка. Лишаємо місце для виконання першого завдання. Під аркуш для зручності можна підкладати щільний папір. Олівець кладемо перед дитиною так, щоб їй зручно було взяти його правою і лівою рукою.
Можна повідомити: «Тут, – показуючи, де саме, – намалюй якогось дядю. Так, як ти вмієш». Додаткові пояснення, допомога з приводу запобігання помилок чи недоліків малюнка небажані. На всі запитання відповідаємо: «Малюй як умієш». Дозволяється підбадьорити таким чином: «Бачиш, як ти гарно розпочав, малюй далі». На запитання дитини, чи можна намалювати «тьотю», пояснюємо, що оскільки всі малюють «дядю», то і вона повинна робити те ж саме. Якщо ж хтось почав малювати жіночу фігуру, то треба дозволити йому завершити цей малюнок, а потім усе-таки запропонувати малюкові зобразити чоловічу фігуру.

 

 

 

 

 

Мал. 1. Малюнок чоловіка

Друге завдання виконується на зворотному боці аркуша у лівій половині. Пишемо коротку рукописну фразу, наприклад: «Він їв суп». Вертикальний розмір літер – 1 см., великої – 1,5 см. Формулюється завдання так: «Поглянь, тут щось написано. Ти ще писати не вмієш, але спробуй це перемалювати. Гарненько придивись, як тут написано, і нижче напиши те саме». Якщо дитина не зуміє розрахувати довжину рядка й останнє слово не поміститься треба сказати, що його можна написати вище, або нижче.
Для виконання третього завдання у правій половині на звороті аркуша (формуляра) зображуємо 10 крапок у вигляді п’ятикутника, гострий кут якого звернений донизу. Відстань між крапками по вертикалі і горизонталі – 1 см., діаметр їх – 2 мм. Пояснення таке: «Тут намальовані крапки, спробуй зараз перемалювати так само». Вказуємо, де слід малювати, оскільки у деяких дітей може ослабнути концентрація уваги. За ними необхідно постійно спостерігати і занотовувати їхню поведінку. Насамперед звертаємо увагу, якою рукою майбутній школяр пише. Чи не перекладає він олівець під час роботи з однієї руки в іншу? Чи спокійно сидить, чи не падає під стіл його олівець? Зрештою, чи не обводить дитина зразок? Дослідження також має визначити, чи потребує дитина заохочування до роботи.
Результати оцінюються за 5-бальною системою: від 1 балу (найкращий) до 5 (найгірший). На мал. 2 наводяться критерії оцінювання першого завдання.
Найвищий бал 1 виставляємо за малюнок, на якому фігура має голову, тулуб, кінцівки. Голову з тулубом з’єднує шия (не більша за тулуб).На голові волосся (капелюх або шапка), вуха, на обличчі – очі, ніс, рот. Верхні кінцівки закінчуються кистю з п’ятьма пальцями. Фігура зодягнена по-чоловічому. 2 бали передбачає виконання всіх вимог, як при найвищій оцінці, але можуть бути відсутні шия, волосся, один палець. Важливо, щоб були намальовані всі частини обличчя. 3 бали – фігура має голову, тулуб, кінцівки. Руки й ноги можуть бути зображені двома лініями. Тут уже дозволяється відсутність шиї, вух, волосся, пальців, рук, ступень ніг, одягу. 4 балами оцінюємо примітивний малюнок голови з тулубом. Кінцівки (достатньо однієї пари, верхньої або нижньої) зображено однією лінією. 5 балів – каракулі, коли малюнок зовсім не чіткий.
Завдання 2 – перемалювання написаної фрази (мал. 3): 1 бал – фразу можна прочитати. Три слова зображено окремо, їх чітко видно. Вся фраза нахилена від прямої не більше як на 30о. 2 бали – речення теж можна прочитати. Розмір букв приблизно на рівні зразка, написані не обов’язково прямо. У третьому варіанті, оцінка 3 бали, прочитуються хоча б 4 букви. 4 бали передбачають схожість зі зразком 2 букви. Вся фраза має подібність до письма. 5 балів – каракулі.

Мал. 2.
Завдання 3 – змалювання крапок (мал. 3): найвища оцінка – точна копія зразка. Намальовано крапки, а не кільця, дотримана симетрія фігури. Дозволяється зменшення від зразка. Збільшення незначне. 2 бали – кількість крапок відповідає зразкові. Допустиме невелике порушення симетрії, скажімо одна крапка виходить за межі рядка чи стовпчика. Замість крапок можуть бути кільця. Третій варіант – подібний до зразка. Висота й ширина крапок не повинна перевищувати зразок більш, як удвоє. Крапок – не більше 20 і не менше 7. Допускається перестановка у розміщенні крапок – до 180о. Для 4 балів малюнок має нагадування зразок і зображати будь-яку фігуру з крапок. Розміри і кількість крапок довільні. Зміна їх не дозволяється. 5 балів – каракулі.

 

 

 

 

Мал. 3.
Друга проба для вивчення шкільної зрілості – дослідження дефектів звуковимови. Для цього дитині пропонуємо за картинками послідовно перелічити вголос предмети, в яких звуки: сонорні – р тверде і м’яке, л тверде і м’яке; свистячі с і з тверді і м’які; шиплячі ж, ш, ч, щ. Картинки добираємо так, щоб кожен з наведених звуків перебував на початку, в середині і в кінці назви зображеного предмета. Наприклад: ріпа, огірок, базар, жук, ножиці, їжак, лапа, білка, стіл. Слова можна заміняти, зберігаючи принципи їх добору. Фіксуємо всі дефекти вимови звуків у кожної дитини. Треба з’ясувати з батьками, чи немає в них або серед їхніх рідних дефектів у вимові якихось звуків. Спадкові хиби звуковимови у дитини не враховуються.
Оцінювання результатів: правильна вимова всіх звуків (0 балів) вказує на готовність дітей до виконання відповідних шкільних функціональних вимог і позначається знаком «+». Дефекти вимови 1, 2, 3 звуків або груп звуків свідчить про недостатню готовність до навчання в школі і позначаються знаком «–».
3. Тест Озерецького – вирізування кола. Дитині даємо шматок щільного ватману або тонкого картону, де намальоване коло діаметром 50 мм, що складається з кількох тонких ліній та однієї товщої (мал. 4). Майбутній школяр вирізує ножицями, тримаючи їх у правій руці, коло по середній потовщеній лінії.
Час, затрачений на вирізування кола фіксується. Протягом хвилини дитина має вирізати не менше 8/9 кола. Дозволено відхилятися від товщої лінії і перерізувати тонкі не більше двох разів. Допускаються дві спроби. Допускаються дві спроби. Якщо затрачено часу і допущено помилок більше, тест вважається невиконаним (знак «–»).
Оцінювання результатів у балах: найвища оцінка – коли завдання виконано з першої спроби; 2 бали – з другої; 3 – тест не виконано. 1-2 місця (чи бали) свідчать про високий рівень розвитку м’язів кисті, що забезпечує виконання вимог школи. Позначається він знаком «+». Третій варіант, зрозуміло, незадовільний, означає, що дитина ще не готова до школи (знак «–»).
Підраховується загальна сума балів усіх окремих завдань. Майбутні школярі, що одержали 3-9 балів за виконання тесту Керна-Ірасека і мають позитивні показники хоч би в одному з двох інших завдань, вважаються незрозумілими в цьому плані.

Тест «Будиночок» (змалювання за зразком)
(додаткова методика для виявлення шкільної зрілості)

Методика розроблена Н. І. Гуткіною і являє собою завдання на змальовування картинки, що зображує будиночок, окремі деталі якого складені з елементів прописних букв.
Ціль дослідження: визначити здатність дитини копіювати складний зразок. Завдання дозволяє виявити вміння дитини орієнтуватися на зразок, точно його копіювати, визначити особливості розвитку довільної уваги, просторового сприйняття, сенсомоторної координації й тонкої моторики руки. Визначається рівень шкільної зрілості.
Вікові категорії: методика розрахована на дітей 5-10 років і може використовуватися при визначенні готовності дітей до шкільного навчання.
Матеріали і устаткування: зразок малюнка. Аркуш паперу, простий олівець.

 

 

 

Інструкція. «Перед тобою лежить аркуш паперу і олівець. Я прошу тебе на цьому аркуші намалювати точно таку картинку, як на цьому аркуші паперу (перед випробуваним психолог кладе аркуш із зображенням будиночка). Не квапся, будь уважний, постарайся, щоб твій малюнок був такий же, як на цьому зразку. Якщо ти щось намалюєш не так, не стирай ні гумкою, ні пальцем (необхідно простежити, щоб у дитини не було гумки). Треба замість неправильного або поруч намалювати правильно. Тобі зрозуміле завдання? Тоді приступай до роботи».
Ці діагностики можуть використати у своїй роботі з учнями 1-х класів не тільки психологи та соціальні педагоги, а й учителі початкових класів.

Діагностики підібрала
соціальний педагог школи – Смолінська Оксана Федорівна

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply