Завдання та відповіді на тест ЗНО з англійської мови 2013 року

 

 

Скачати у форматі pdf

Реклама
Скачати

1
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року з англійської мови

Зміст завдання та правильна відповідь
Відповідність завдання Програмі
зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземних мов

Task 1
1

2

Розуміти зміст прочитаного,
знаходити основну інформацію у
текстах різнопланового
характеру, уміти узагальнювати
зміст прочитаного 2
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
3

4

5
3
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Task 2

Розуміти прочитані автентичні
тексти різних жанрів і стилів,
включаючи уривки художніх
творів та творів публіцистичного
стилю, знаходити та аналізувати
інформацію відповідно до
завдання, робити висновки з
прочитаного, аналізувати й
зіставляти інформацію;
виділяти детальну інформацію
про осіб, факти, події тощо;
виокремлювати ключові слова та
визначати значення незнайомих
слів за контекстом 4
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013

5
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Task 3

Знаходити та аналізувати
необхідну інформацію, знаходити
детальну інформацію із
документів, що використовуються
у повсякденному житті
(оголошення, проспекти, меню,
розклад руху поїздів тощо), для
виконання певного завдання
6
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013

7
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Task 4

17

18

Розуміти прочитані автентичні
тексти різних жанрів і стилів;
розуміти логічні зв’язки між
частинами тексту; розуміти
структуру тексту, розпізнавати
зв’язки між частинами тексту 8
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
19

20

21

22

Task 5

Аналізувати і зіставляти
інформацію, добирати синоніми,
фразові дієслова відповідно до
контексту.
Ідентифікувати та вибирати
правильні формулювання для
вживання в мові лексичних
одиниць та граматичних
конструкцій в процесі писемного
спілкування
9
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013

23

24

25

26

27

28

29

10
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
30

31

32

Task 6

33

34

35

36

37

Ідентифікувати та вибирати
правильні формулювання для
вживання в мові лексичних
одиниць та граматичних
конструкцій в процесі писемного
спілкування.

33 – вживання видо-часових форм
дієслова в активному стані,

34 – вживання безособових форм
дієслова,

35 – вживання безособових форм
дієслова,

36 – вживання числівників,

37 – вживання безособових форм
дієслова.
11
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013

38

39

40

41

42

38 – вживання видо-часових форм
дієслова в активному стані,

39 – словотворення,

40 – вживання безособових форм
дієслова,

41– вживання прислівників,
ступені порівняння прислівників,

42– Вживання безособових форм
дієслова
12
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013

43

Уміння писати особисті і ділові
листи, використовуючи формули
мовленнєвого етикету, прийняті в
країнах, мова яких вивчається,
розповідаючи про окремі факти
та події свого життя,
висловлюючи власні міркування і
почуття, описуючи плани на
майбутнє та запитуючи
аналогічну інформацію тощо;
уміння адекватно
використовувати лексику та
граматику відповідно до заданої
комунікативної ситуації та з
використанням відповідного
стилю

http://osvita.ua

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply