Відповіді на тест ЗНО 2014 з української мови та літератури (2 сесія)

Відповіді ЗНО 2014 з української мови і літератури 2 сесіяОпубліковано правильні відповіді на тести ЗНО 2014 з української мови і літератури (друга сесія).

Тестування другої сесії з української мови і літератури абітурієнти склали у п’ятницю, 6 червня. У 2014 році, учасникам ЗНО було запропоновано 61 завдання, які потрібно було виконати протягом 3 годин. Останнім завданням було створення власного висловлювання на дискусійну тему, яке оцінювалось  максимально у 20 балів.

Більше інформації про ЗНО 2015 шукайте на порталі Ерудит.нет

 Скачати відповіді з української мови

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

 

ЗНО 2014 Українська мова і література (друга сесія). Завдання та правильні відповіді на завдання тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2014 року (друга сесія). ЗНО з української мови і літератури було проведено 6 червня 2014 року.

На даній сторінці буде опубліковано:

Тестування відбулось 6 червня 2014 року. Нагадаємо відповіді на тести першої сесії з української мови і літератури опубліковані у розділі ЗНО 2014 з української мови. Цього року максимально можливий тестовий бал за виконання завдань тесту другої сесії з української мови та літератури становитиме 107.

 

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО 2014 з української мови і літератури 2014 року (друга сесія) 

Частина 1. Українська мова

Завдання 1 — 10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

пір..їнка, трав..янистий, зів..яти

2. Антонімічну пару вжито в прислів’ї

Малі діти – малий клопіт, а підростуть – буде великий.

3. Правильною є форма займенника в словосполученні

на тім березі ріки

4. Другий склад наголошений у слові

завдання

5. Граматичну помилку допущено в реченні

Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту.

6. Спільнокореневим до слова «сонний» є

спросонку

Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в) ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к) иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи, сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П,п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (З,з) емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

7. Синонімом до прикметника «розлоге» в третьому реченні тексту є слово

гіллясте

8. З маленької букви в тексті треба писати слово

(П,п) івденних

9. Простим є речення

третє

10. Відокремленою обставиною ускладнено речення

третє

 

Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

11. Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка

якби, ґвалт, екзистенція

12. Редагування потребує сполука в рядку

упродовж місяця, на протязі місяця

13. Помилку в написанні слова допущено в рядку

кипарис, азимут, косінус

14. Усі слова треба писати зі сполучною буквою о в рядку

тисяч..літній, гірнич..рудний, світ..гляд, дощ..мір

15. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

кл..котіти, прич..пити, р..шітце

16. Букву в треба писати на місці обох пропусків рядка

..лада (керівні органи), ..лада (право керувати кимось або чимось)

17. Помилку у відмінюванні іменників допущено в рядку

концерт Олега Білоноженко

18.Порушено норму відмінювання числівника в рядку

Швидкість бігу гепарда – від сто двадцяти до сто сорока кілометрів за годину.

19. Немає помилок у дієслівних формах рядка

мовчимо, відповіси, клеїмо

20. Між однорідними членами речення й узагальнювальним словом треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)

В обручі робили прорізи куди вмонтовували маленькі дзвіночки металеві пластини-брязкальця усе, що могло видавати дзвін.

21. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення

«Земля не може жити без сонця …» вибрати

а людина – без щастя.

22. Прочитайте речення.

Надходить пора переміщення барв (1) а сині верховіття дерев на рожевому тлі неба ще розгойдують у собі блакитно-сизі відтінки (2) і відчуваєш (3) скрізь причаїлися невидимі полохливі тіні (4) тому стало і повніше навколо (5) і більш тривожно на серці. Кому треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

3

23. Прочитайте речення.

Студентка […] перевтому, блискуче склала іспит.

Замість пропуску можуть стояти всі слова, ОКРІМ

не дивлячись на

У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

24. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу, і найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.

дієприслівник (форма дієслова)виявляючи 
прислівникнайглибше 
займенник цей 
прийменникдо 

25. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.

гнути кирпузазнаватися
мотати на вуспомічати
водити за носаобдурювати
ловити ґавбайдикувати

26. З’ясуйте, який розділовий знак треба ставити на місці пропуску в кожному наведеному реченні.

кома«Наша артіль бідна, – сказав старий – і кидати […] шаланду в морі не годиться».
двокрапка«Сьогодні ж додому, – повторив Сахно і додав […] – Ходімо подарунки дітям купувати».
лапки«Як дивно все відбувається. Як дивно! […] – думав Микола.
тире«Стій, – гукав на неї Іван, […] звідки ти приїхала? »

27. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

називнеКриштальний промінь сміливого сонця.
означено-особовеПоверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.
неозначено-особовеГостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.
безособовеШкода даремно згаяного часу.

28. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

підметУчорашнє ніби сон, що випурхнув з очей.
присудокЩирі друзі глечика не поб’ють.
означенняНа десерт подали сік із полуниць.
обставинаПерехожі з подивом поглядали на дівчину.

 

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

«Мальовані історії»: українська версія

(1-6) «Комікс» – загальновживаний термін, який у перекладі означає «кумедний». Щоправда, нині в Європі власне коміксами називають лише видане в Америці, французи найменували це «стрічка малюнків», японці – «манга» тощо. Українські майстри, які працюють у цьому жанрі, називають такі твори «мальованими історіями». Словом, кожна нація має свій продукт з особливою назвою й походженням. Схожий лише спосіб висловлювання, решта – геть різне.

(7-12) У свідомості пересічної людини слово «комікс» найчастіше асоціюється з чимось комічним і несерйозним, тож не дивно, що й ставлення до коміксів іноді відповідне: мовляв, легке чтиво для тинейджерів. Та скептики були б, напевно, зди­вовані, зазирнувши в минуле й побачивши одну з перших «мальованих історій» у японському монастирі XII ст. Базові прийоми жанру, рухи й жести персонажів були запозичені саме з цих найперших робіт.

(13-28) Загалом історію коміксів сміливо можна споріднювати з наскельним живописом. Давні люди не просто намагалися зобразити картину – це був сюжет, низка подій, наприклад полювання на звіра. «Перші письмена, імовірно, трансформувалися в ієрогліфи, – розповідає художник Олексій Чебикін. – У єгиптян це взагалі суцільний комікс! Або візьмімо китайське письмо: ієрогліф «будинок» справді схожий на будинок, ієрогліф «людина» має «стовбур», «руки-ноги»… Із Греції до нас прийшла традиція навколо ікони малювати житія! Подивившись на розписи церков за тамтешнім каноном, можна прочитати майже все Святе Письмо. Там якраз і поєднано зображення святого з текстовим супроводом». Традицію оповідей у малюнках було помічено в XVI-XVII ст., коли в Барселоні та Валенсії почали поширювати малюнки для простого люду. Це були перекази життя святих у вигляді невеликих відбитків гравюр на кольорових аркушах. У Європі й Штатах у теперішньому вигляді мальовані історії ввійшли в обіг майже водночас, та практичні американці перші поставили це на комерційну основу. Першим бізнес-коміксом стали історії про Жовтого Хлопчика – «Yellow Kid». Правда, сьогодні Європу й Америку швидкими темпами заповнює азійська, передусім японська, традиція.

(29-42) Як і в усьому, у створенні коміксів японці дотримуються традицій. Манги досі малюють тушшю, вони чорно-білі й послідовність картинок ведуть ззаду наперед – згідно з канонами місцевого правопису. Такої самої послідовності автори наполегливо просять дотримуватися під час видання перекладів – мовляв, від цього кардинально залежить правильність сприймання історії. Адже це, на перший погляд, нехитре мистецтво здатне проникати у свідомість значно глибше, швидше й непомітніше, ніж література чи кіно. Майстерно переданий у формі коміксу «меседж» може слугувати ефективним рушієм, чи навіть засобом певного впливу. У цьому, зокрема, переконаний Віталій Сікарчук, більш знаний під псевдонімом Пекельного Бульби. «За освітою я вчитель”, свого Часу викладав у школі, – каже вій. – І комікс ставав у пригоді, щоб показати учням той чи інший приклад. Цей жанр не має аналогів – він невибагливий, не вимагає особливої підготовки. Є, звісно, комікси, виконані на високому рівні, але водночас можна малювати абсолютний примітив у сенсі виконання, і це сприйматимуть!»

(43-50) В Україні навіть тоді, коли ще не відоме було слово «комікс» і не знані були приклади мальованої історії з Європи, цей жанр поступово розвивався. Серед корифеїв – графік-ілюстратор Георгій Малаков. У дитинстві він вигадував зразки цього жанру – жив у Києві під окупацією, придумував героїв, зображував сюжети про війну… Відомий художник Ігор Вишинський, автор багатьох ілюстрацій до дитячої літератури, створював повноцінні комікси про друзів-художників. Придумував їм образи, кумедні ситуації, розповідав про уявну державу в центрі Європи, де були представники різних націй. Твір займав понад 300 сторінок.

(51-58) Нині в нас мистецтво «мальованих оповідей» теж активно розвивається, але комікси рідко виходять на широку публіку. Опитані «коміксисти» бачать два шляхи виживання. Перший – це «йти» в російські видавництва, адже вітчизняних зразків жанру в чистому вигляді практично ніде не друкують. Другий – ховатися в арт-підпіллі, що рясно квітне в мережі Інтернет і в самвидаві. «Офіційні видання, на жаль, надають перевагу російськомовному продукту, як і преса чи кінематограф, – каже О. Чебикін. – У нашій країні досі вважають, що ринок сусідів ширший, тож випускати російською – економічно вигідніше».

(59-74) 3 огляду на непевний статус вітчизняних «мальованих історій» говорити про власну сучасну школу коміксу поки що рано. Однак це може бути нашою перевагою. «Відсутність школи має свої плюси: не існує обмежень, – уважає Пекельний Бульба. – Може, це і вплине на розвиток, на створення своєрідної течії в нас». Проте, на думку Олексія Чебикіна, школа української мальованої історії таки формується: «Наша школа справді дуже відрізняється від французької, російської, молдовської… Мені важко схарактеризувати ці особливості….Різниця в графічному матеріалі. Школа української графіки була завжди відмінна й відокремлена від європейської, хоча – закорінена вона саме в Європі – перші її представники навчалися у Німеччині. Багато хто здобував освіту в Росії знову-таки від художників, які навчалися в Італії. У Львові своя ситуація: вони й до 1920 року мали тісні стосунки з Польщею та Німеччиною, і це відчутно… Київська Русь дала свій симбіоз, коли грецька школа, що прийшла з Візантії, поєдналася зі скандинавським мінімалізмом і структурою. І в нас згодом з’явилося «реалістичне бароко», коли зображення ніби щільно переплетене з декоративним трактуванням: звідти наші примітивісти, яких ми знаємо. Українська графіка близька до латиноамериканської».

(75-80) Хай там як, ми маємо величезний простір для творчості в галузі коміксу, невичерпний потенціал, неймовірну кількість власних супергероїв, є що обігрувати, де розвернутися, і кожен може знайти своє. Тож навіть у сьогоднішніх обмежених умовах ентузіасти знаходять один одного й, не чекаючи «манни з неба», чи то пак від видавців, вигадують спільні проекти, фестивалі, віртуальні спільноти тощо. Словом, є надія, що наша «мальована історія» житиме!

29. «Пекельний Бульба» – творчий псевдонім

Віталія Сікарчука

30. Варваризм «меседж», ужитий у тексті (рядки 35-36), можна було б замінити зі збереженням його контекстуального змісту словом

послання

31. У тексті НЕ РОЗКРИТО мікротему, наведену в рядку

специфіка українських шанувальників коміксів

32. Відповідають позиції Олексія Чебикіна щодо особливостей вітчизняної традиції творення коміксів (рядки 62-74) усі твердження, ОКРІМ

Вітчизняна графіка у творенні коміксів найбільш подібна до європейської, з якою мала давні постійні зв’язки.

33. НЕПРАВИЛЬНИМ стосовно тексту є висновкове твердження в рядку

Сучасна японська школа манги помітно впливає на інші традиції «оповідей у малюнках».

34. За типом мовлення текст є

розповіддю з елементами роздуму

35. Ідею тексту найточніше передає фрагмент, наведений у рядку

… ми маємо величезний простір для творчості в галузі коміксу, невичерпний потенціал, неймовірну кількість власних супергероїв, є що обігрувати, де розвернутися … (рядки 75-77)

36. Думку про те, що комікси є універсальним для людства жанром, підтверджують усі фрагменти тексту, ОКРІМ

У свідомості пересічної людини слово «комікс» найчастіше асоціюється з чимось комічним і несерйозним, тож не дивно, що й ставлення до коміксів іноді відповідне: мовляв, легке чтиво для тинейджерів (рядки 7-9).

Частина 2

Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді

37. Образ гордої красуні, яка сміливо захищає власну гідність, є у творі

«Бондарівна»

38. Пpo київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку

«Ізронив злоте слово, з сльозами змішане»

39. Рядки

Зброю співаю і мужа, що перший з надмор’їв троянських, 
Долею гнаний нещадно, на берег ступив Лавінійський

оригінально переробив

Іван Котляревський

40. Народну пісню «Ой під вишнею, під черешнею / Стояв старий з молодою, як із ягодою» адресовано

возному Тетерваковському

41. Рядки

Шляхи життя важкі і грузні:
працюй – зморивсь чи не зморивсь.
Він полюбив огонь у кузні,
під молотом, що все іскривсь

присвячено

Іванові Франку

42. «Запорожжя споконвіку було серцем українським, на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались», – пише

Пантелеймон Куліш

43. Думка з Першого послання Іоанна Богослова «Коли хтось каже: «Я люблю Бога», а брата свого ненавидить, – неправду мовить. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого» є суголосною провідній ідеї твору

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

44. «Ця дівчина не просто так, Маруся. / Це голос наш. Це – пісня. Це – душа» – сказано про героїню

роману у віршах

45. Персонажа давньог рецької міфології, зображеного на малюнку, згадано у творі

«Кавказ»

46. «Любові всевишній присвячується» твір

«Три зозулі з поклоном»

47. «Росте Антонич, і росте трава, / і зеленіють кучеряві вільху», – писав про себе автор поезії

« Різдво »

48. Василь Стефаник започаткував в українській літературі стильову течію

експресіонізму

49. «Шумить, гуде Тополівка. До Лавріна Запорожця приїхали гості» починається оповідь про події твору

Олександра Довженка

50. Справжнє прізвище автора твору «Тигролови»

Лозов’ягін

51. «Моя зброя – сміх!» – так пояснював своє мистецьке покликання

Остап Вишня

52. Образи соняшника й сонця, що символізують поета й поезію, створив

Іван Драч

53. Народну «Пісню про Байду» переосмислює («У Полтаві на риночку…») героїня твору

«Маруся Чурай»

54. Рядки

Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати
написано

Василем Симоненком

55. «У Томську мене перехопила залізнична агентура НКВС. Арешт, суд, вирок: за втечу із заслання – три роки вже ув’язнення в таборі. Так я потрапив у «Бамлаг» (Байкало-амурський лагер)», – згадував

Іван Багряний

56. Синтез мистецтва й антимистецтва, елітарної й масової культури, іронічно- сміхового й серйозного ставлення до дійсності – це характерна риса

постмодернізму

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант

57. Установіть відповідність між назвами двох творів одного автора.

«Всякому місту –звичай і права»«Бджола та Шершень»
«О земле втрачена, явися!..»«Як добре те, Що смерті не боюсь я»
«Сон («У всякого своя доля»)«Катерина»
«Маруся Чурай»«Українське альфреско»

58. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

повістьНаум Дрот
п’єсаТерпилиха
поемаІван Гонта
романЯким Сомко

59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

Мелашка БалашЛаврін Кайдаш
ПалагнаМарічка Гутенюк
Кирило ТурБогдан Чорногор
Уля РозсохаМокій Мазайло

60. Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.

Григорій Сковорода«Добрими старими шляхами, обминаючи казенні «стовпи неотесані», але не обминаючи доріг європейської науки, мандрував по Україні і сіяв у людських серцях мудрість любові та самопізнання, задоволення в сродній праці та совісті – як чистий кришталь»
Іван Котляревський«Він зробив цю м’яку, виразну, сильну, багату мову літературною, і українська мова, яку тоді вважали місцевою говіркою, з його легкої руки залунала так голосно, що звуки її рознеслись по всій Росії… »
Остап Вишня«Багато його усмішок – це розгорнуті сцени, де дійові особи живуть і діють немовби на підмостках, вони такі сценічно довершені, що самі просяться, аби їх зіграли…»
Микола Хвильовий«У його творі закодовано вибір, що невблаганно поставив перед українським комуністом, роздвоюючи його самосвідомість: вибір між вірністю фанатичній догмі й синівською любов’ю до Матері-України…»

Частина 3

Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

У житті людина може досягати різних висот. Багато хто прагне владарювати, керувати, бути значною й помітною фігурою. А дехто вважає, що й маленька людина може приносити велику користь.
Чи заслуговує маленька людина на ту ж повагу, що й людина з високими амбіціями?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 

Нагадаємо, що завдання з власним висловлюванням, що перевіряються екзаменаторами, з української мови орієнтовно буде опубліковано через 20 днів від дня проведення ЗНО, тобто приблизно 26-27 червня 2014р.

Офіційні відповіді ЗНО 2014 з української мови і літератури (2 сесія) будуть опубліковані 7 червня 2014р.

Слідкуйте за новинами у групі https://vk.com/zno_dpa_2014

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар