Завдання і відповіді з додаткової сесії ЗНО 2014 з української мови і літератури

ЗНО 2014 з української мови додаткова сесіяОпубліковано офіційні відповіді додаткової сесії ЗНО 2014 з української мови і літератури.

Тестування з додаткової сесії ЗНО 2014 з української мови і літератури абітурієнти склали у п’ятницю 4 липня 2014р.

Джерело: Ерудит.нет

 Скачати

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

ЗНО 2014 Українська мова і література (додаткова сесія). Завдання та  правильні відповіді  на завдання тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (додаткова сесія) 2014 року.  ЗНО 2014 додаткової сесії з української мови і літератури  було проведено 4 липня 2014 року.

 

Щоб скачати відповіді на запитання натисніть кнопку “офіційні відповіді

На даній сторінці опубліковано:

 

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

1. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку

А  .нженерний фах, схвалення колект.ву

Б створити за аналогі.єю, словниковий д.ктант

В виконувати реч.тативом, промовиста ц.тата

Г с.гнальні вогні, соц.ологічне опитування

 

2. Помилково вжито слово в рядку

А зачинити кабінет фізики

Б мішати проводити урок

В складати випускний іспит

Г доводити складну теорему

 

3. Чергування голосних відбувається в усіх наведений випадках, ОКРІМ

А чорний – ч..рнець

Б шість – ш..сти

В жених – ж..натий

Г бджола – бдж..ляр

 

4. Перший склад наголошений у слові

А разом

Б тонкий

В розвал

Г люблю

 

5. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку

А смачніший, найдавніший, найменш густий

Б триваліший, найменш кмітливий, вищий

В щонайкращий, більш нижчий, міцніший

Г найдобріший, завзятіший, найбільш меткий

 

6. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку

А Вітер доносив відголоси грози, яка гуготіла десь за обрієм

Б Дощ не переставав падати, хоч на небі блиснуло сонце.

В Я не знаю, чи повернулися лелеки у своє торішнє гніздо.

Г Журавлі прощально курличуть, коли відлітають у вирій.

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10

(1) Проблема особистості віддавна є основою філософського пізнання. (2) Відомо, що немає двох одинакових людей, кожен із нас неповторний. (3) На думку деяких науковців людини формується й розвивається відповідно до її вроджених якостей, здібностей, а соціальне оточення відіграє в цьому розвитку  дуже незначну роль. (4) Натомість інші вчені вважають особистість деяким продуктом, цілком сформованим у процесі соціалього розвитку. (5) Однак майже всі науковці переконані: людина не народжується особистістю, а стає нею в процесі життя.

7. Слово основа в тексті можна замінити фразеологізмом

А підводний камінь

Б камінь на шиї

В наріжний камінь

Г пробний камінь

 

8. У називному відмінку в тексті вжито

А пізнання

Б оточення

В роль

Г особистість

 

 9. Простим є речення

А друге

Б третє

В четверте

Г п’яте

 

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А другому

Б третьому

В четверному

Г п’ятому

 

Завдання 11-23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

11. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А боєць, вищість, зраджений

Б озброєння, воїнський, дзвінок

В євробачення, гущавінь, осяяння

Г подвоєння, надзвуковий, мрія

Д виявлення, відзвітувати, мелодія

 

12. Антонімами є всі пари слів, ОКРІМ

А експорт – імпорт

Б егоїзм – альтруїзм

В адресат – адресант

Г прогрес – регрес

Д іммігрант – мігрант 

 

13. Літеру у на місці всіх пропусків треба писати в рядку

А була  … Сваляві, дивився  … віконечко

Б … свободу віримо, прочитала … афіші

В зайшла … ранці, пішли … світлицю

Г … війшли до хати, переконана … цьому

Д приходила … формі, квіти … руках

 

14. Літеру е на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка

А пр..людія, пр.. краса, пр..зирливий

Б пр..зидія, пр..зентація, пр..брати

В пр..стиж, пр..парат, пр..м’єрний

Г пр..тензія, пр..вілей, пр..мудрий

Д пр..рогатива, пр..стол, пр..горнути

 

15. Окремо  треба писати частку не у варіанті

А очікуваючи не/відомого в майбутньому

Б не/добудований завод у Львові

В не/виконавши домашнього завдання

Г будматеріалів не/має на складах

Д не/даремно ми сюди повернулися

 

16. Помилку в написанні слова допущено в рядку

А компостний, тоскно, серцевий

Б тижневий, зап’ястний, швидкісний

В туристський, доблесний, у пустці

Г аванпостний, проїздний, злісний

Д форпостний, агенстство, обласний

 

17. Подвоєні букви треба писати у формі орудного відмінка обох іменників рядка 

А подорож, продаж

Б гущавінь, тюль

В вірність, мить

Г печаль, мисль

Д зустріч, поміч

 

18. Прочитайте речення з пропущеними словосполученнями.

До початку матчу лишається .., а вже понад .. уклали контракти з ..

Правильним є варіант послідовного заповненя пропусків

А півтора місяця, сто телеканалів, тисячею двомастами рекламодавцями

Б півтора місяці, ста телеканалів, тисячею двомастами рекламодавцями

В півтора місяця, ста телеканалів, тисячею двомастами рекламодавців

Г півтора місяці, сто телеканалів, тисяча двісті рекламодавцями

Д півтори місяці, сто телеканалів, тисяча двомастами рекламодавцями

 

19. Дієслово у формі наказового способу вжито в рядку

А переходимо дорогу

Б попросимо вибачення

В вктивніше працюймо

Г швидше пишемо

Д почали виконувати

 

20. Прочитайте речення з пропущиними словами.

Журі .. результати, але багато хто не .. з вердиктом, тож гала-концерт, зокрема виступи призерів, невдоволенням публіки.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А оголосило, погодився, був затьмарений

Б оголосили, погодився, був затьмарений

В оголосило, погодилися, був затьмарений

Г оголосило, погодився, були затьмарені

Д оголосили, погодилися, були затьмарені

 

21. Виділене слово є вставним у реченні (розділові знаки пропущено)

А Я принаймні знаю правила поведінки в громадських місцях.

Б Хлопці про наші плани на літо навіть не здогадувалися.

В Бали хризантем проводять традиційно наприкінці листопада

Г Інколи найщиріша правда здається такою неправдоподібною.

Д Ви зараз звичайно можете передумати їхати в це відрядження.

 

22. Складнопідрядне речення з підрядним причини утворяться, якщо до частини

“На вікна в моїй кімнаті повісили жалюзі, …” додати

А і тепер стало дуже затишно

Б незважаючи на їхню вартість.

В дарма що темного кольору

Г бо було незручно читати

Д щоб було затишно та красиво

 

23. Кому треба поставити в складносурядному реченні

А Удалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.

Б Знову дівча малювало хвилі та чайки літали низько.

В Тільки море бухає та зорі тремтять у нічній прохолоді.

Г Я йду до гаю й серце моє пташкою співає про весну.

Д Повсюди зацвів бузок і кущі троянд укрилися квітами.

 

У завданнях 24-28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами виберіть  один правильний.

24. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Небо зоріло (1) мільйонами вогників, тільки на заході, (2) скраю обрію, темніло хмара, а на сході блимала зоря, (3) розливаючись кривавим (4) відблиском.

А іменник

Б числівник

В дієприслівник (форма дієслова)

Г прийменник

Д прислівник

Відповідь: 1-Б ; 2-Г ; 3-В ; 4-А.

 

25. Поєнайте слова обох колонок, утворивши фразеологізми

1 піррова 

2 гаряча

3 ахіллесова

4 сізіфова

 

А поразка

Б перемога

В п’ята

Г праця

Д голова

Відповідь: 1-Б ; 2-Д ; 3-В ; 4-Г

 

26. Установіть відповідність між прикладом речення та назвою компонента, яким це речення ускладнено.

Речення (розділові знаки пропущено)

1 Знала я дочко за ними все ж таки три чесноти

2 Зовні однак ніщо не віщувало рясної травневої грози.

3 Під вечір годині о сьомій блукав я в саду.

4 Де він там зачепився старий бурлака?

 

Ускладнювальний компонент

А уточнювальна обставина

Б звертання

В вставне слово

Г одноріні означення

Д відокремлена прикладка

Відповіді: 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

 

27. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

Вид речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

Приклад

А Не шукай красоти, а шукай доброти

Б Пахло смолою і хлібом щоденним.

В Буває, часом сліпну від краси.

Г Повечерявши, полягали спати.

Д Сніг і вітер, ніч зимова.

Відповідь: 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

 

28. Приєднайте до частини “Парламентарі необхідно ухвалять це рішення …” запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

Варіант завершення речення

1 … завчасно провівши тривалі консультації у франкціях.

2 … потім же все залежитиме від професійних дій уряду.

3 … як у сесійній залі оголосять початок пленарного засідання.

4 .. але доручать Кабінетові Міністрів розробити програму дій.

 

Тип речення

А просте з однорідними членами

Б Просте з відокремленим членом

В складнопідрядне

Г складносурядне

Д складне безсполучникове

Відповідь: 1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А.

 

Читання й аналіз тексту

Завдання 29—36 мають но чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильніш, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте ііого в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що коми ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

 

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.

Детектив як інтелектуальна вправа

(1 А) Літо найкращий час, щоб читати детективи. Чому? А тому, що рівень комфорту, який ми з вами намагаємося собі забезпечити на цю пору, завжди трохи вищий, ніж упродовж року: відпустка, можливо, морське узбережжя чи просто гамак і склянка лимонаду.

(5 10) Детектив занурює читача в атмосферу страху та непевності. Зненацька трапляється дещо, що розриває звичний стан речей. Наприкінці приходить людина, яка дізналася про все: чому б не кумедний товстун Еркюль Пуаро чи стримана старенька міс Марші? І злочинців викрито, жах відступає, а ми можемо далі нити свій коктейль у шезлонгу. Детектив таки ідеальний продукт для літнього споживання.

(11 -20) Доведено, що читач детективів ототожнює себе з особою, яка веде розслідування. Інтерес тут суто інтелектуальний: хто скоїв злочин? Твір буде слабким, якщо ми дізнаємося про незадовго до завершення роману й, навпаки, якщо так і не дізнаємося до фіналу, коли нам про все розкажуть. Як бон ус додається ще одна втіха: часто детектив (особливо класичний) побудований на протистоянні яскравого приватного розслідувача та недолугого поліцейського, якого гріх назвати професіоналом, ліберальному читачеві приємна така банальність представника влади. На відміну від давнього радянського кінематографа класичні детективи не знають образів героїчних майорів карного розшуку чи прокурорів. Класика взагалі но-консерватив-ному скептичніша до людей у кабінетах.

(21-29) Читати детективи набагато страшніше, ніж дивитися їхні екранізації. Уява працюватиме на повну! Власне, твори Агати Крісті якраз і є найкращим її тренінгом, бо їх 80, тобто кількісно більше за написане іншими майстрами жанру: Едга-ром По, Артуром Конан Дойлом, Гілбертом Честертоном, і вони, ризикну стверджувати, майстерніші від 200 історій Жоржа Сіменона, протеже якого, комісара Мегре, перемагає в детективному двобої витворений Агатою Крісті суперінтелектуальний денді Еркюль Пуаро. Романів про Пуаро 33, а про міс Марші 12. Агата Крісті першою запропонувала не лише Образ жіпки-детектива, а й пари слідчих: якби непТом-Мі й Талпенс, то не було б агентів Фокса Малдера та Дани Скаллі.

(30 48) У 1916 році 26-річна Агата, на той час уже Крісті (після одруження дівоче прізвище Міллер вона більше не використовувала), працює фармацевтом-добро-вольцем в одному з британських госпіталів і чекає з фронту чоловіка – військового льотчика. Рутина й очікування нудять, а звичний ландшафт довкола розбавляють хіба що бельгійські емігранти, які сховалися від війни в британській глибинці. Дивні справи має розслідувати дивний чоловік. Гак народжується Еркюль Пуаро геніальний детектив і невротик, зациклений на зовнішньому вигляді своїх вусів і внутрішньому стані «сірих клітииочок» власного мозку. Найвідомішнй з-поміж літературних бельгійців від часів Тіля Уленшпігеля. Навіщо він такий дивний? літературних бельгійцівектуал, лікар, священик, як у Кояан Дойла або Че-Чому розслідувати не мо с жінка Агата Крісл і не може ототожнювати себе з такими стертона? Проста шдпоні, . ім інший, як Марії Віліпській була потрібна чоловіча постава Марка Вовчка. Пуаро, як і більшість чепурупів-денді, .ж,„очний., як і сама Кшоті усе життя вирощує трояндидістає за них призи на виставках. Ви, -точка розриву з’ консерватизмом старо’. Ашлп з п вікторшиською мораллю й недовірою дорозумових можливостей представниць прекрасної статі. Мине лише 10 років і Крісті зважиться на переворот: на авансцені одного з її оповідань з’явиться міс Марпл перша жінка-детективзі світовим ім’ям, нанштслектуальніша в художній літературі.

(49-57) Дотепер українською перекладено вже кілька романів серії: «Тіло в бібліотеці. «Перст провидіння*. «Гра дзеркал», «Забуте вбивство*, «Немезида*. Якщо ж вам пощастило прочитати їх ще в ранньому підлітковому віці, маєте унікальну нагоду, коли робитимете це вдруге, замість сюжету звернути увагу на соціально-побутову деталізацію: у час повсюдної присутності мереж такою милою ностальгією звучить оте «…телефонувати пізніше аніж о пів на десяту вечора вважалося ознакою поганого тону». Власне, усе «Тіло в бібліотеці*, крім смертельної інтриги, розгортає перед нами дискусію, що ж воно таке, отой «поганий тон». А паралельно маємо конфлікт поколінь ця проблема фактично наскрізна в усіх її детективних творах.

(58 68) Та найцікавіше перечитувати романи Крісті після ознайомлення з її біографією. Для цього можна зазирнути в написану нею «Автобіографію* або книжку Річарда Гека «Герцогиня смерті: неофіційна біографія Агати Крісті*. Адже її детективні історії так резонують із поворотами особистого життя! У 1916-му вона чекає нареченого, військового льотчика, як героїня її «Будинку на околиці*. У 1921-му молода пара подорожує світом, як персонажі «Смерті на Нілі», а в 1922-му купує великий будинок у малому містечку, як у «Персті провидіння*. Зрештою, зі своїм другим чоловіком, археологом, Крісті вже в 1930*х мандрує на Близький Схід так з’являється «Убивство в Месопотамії». Фобії самої авторки стають очевидними, коли проаналізуємо, кого вона робить у своїх романах жертвами, а кого вбивцями. Але тут про це годі, адже в детективі головна річ – інтрига!

(69 76) Біографи Агати Крісті, маю враження, намагаються наголосити нам на її щасті в обох шлюбах: спершу як вірної жінки, що чекає свого героя, потім як надійної асистентки в розкопках чоловіка-ирофесора. Натомість здається, що література цікавила її набагато більше: художній світ повсякчас перемагав світ реальний. Напевне, саме тому вона так часто усамітнювалася в готелі на морському узбережжі, де їй потрібна була лише друкарська машинка. Там тривіальні біографічні епізоди ставали непересічними сюжетами, а інтелектуальні вправи авторки оберталися інтелектуальною пригодою для читачів.

За Р. Сем косим. журнал «Український тиждень»

788 слів

 

29. Правильними є наведені пари “автор і його герой”, ОКРІМ

А Едгар По – Малдер

Б Агата Крісті – Марпл

В Жорж Сіменон – Мегре

Г Агата Крісті – Томмі

 

30. До літературних заслуг Агати Крісті автор зараховує всі наведені, ОКРІМ

А створила яскравий образ розслідувача-інтелектуала

Б створила перший яскравий образ жінки-детектива

В звеличувала вікторіанську епоху в історії Англій

Г порушувала у творах важливі соціальні й моральні проблеми

 

31. У тексті протиставлено

А вікіоріанську мораль і конфлікт поколінь

Б міс Марпл і комісара Мегре

В розумного детектива й смішного офіцера

Г радянський кінематограф і американські телесеріали

 

32. Як видно з тексту, автор передусім звертається до

А науковців, які досліджують детективний жанр у літературі

Б юних читачів, захоплених пригодницькими книжками

В письменників, які пишуть детективні романи

Г дорослих, обізнаних із творами Агати Крісті

 

33. Змістові тексту НЕ відповідає твердження

А Читач прагне розв’язати детективну загадку ще до фіналу оповіді.

Б Автори класичних детективів створювали образи поліцейських-інтелектуалів.

В Агата Крісті написала менше творів, ніж Жорж Сіменон, але її герой цікавіший.

Г Еркюль Пуаро й міс Марпл були нетиповими образами в тодішній англійській літературі.

 

34. Усі наведені характеристики стосуються міс Марпл, ОКРІМ

А жінка-детектив

Б про неї написано 12 романів

В вирощує троянди

Г спокійна бабуся

 

35. Характеристику детективу, винесену в заголовок, ілюструє фрагмент тексту

А Детектив занурює читача в атмосферу страху та непевності. Зненацька трапляється дещо, що розриває звичний стан речей. Наприкінці приходить людина, яка дізналася про все… (рядки 5 7).

Б Твір буде слабким, якщо ми дізнаємося про те, хто вбивця, задовго до завершення роману й, навпаки, якщо так і не дізнаємося до фіналу, коли нам про все розкажуть (рядки 12-14).

В Читати детективи набагато страшніше, ніж дивитися їхні екранізації. Уява працюватиме на повну! (рядки 21, 22).

Г Чому розслідувати не може інтелектуал, лікар, священик, як у Конан Дойла або Честертона? Проста відповідь: жінка Агата Крісті не може ототожнювати себе з такими персонажами (рядки 39 41).

 

36. Правильним висновком щодо змісту шостого абзацу (рядки 49 57) є твердження

A Агата Коісті була не лише майстерною авторкою заплутаних детективних історій а й глибоким знавцем людських стосунків.

Б Романи Агати Крісті є набагато цікавішими для читачів підліткового віку, аніж для досвідчених шанувальників детективів.

В Агата Крісті є не лише майстром детективного жанру, а й відомою авторкою багатьох соціально-психологічних романів.

Г У своїх пізніх творах Агата Крісті відійшла від заплутаних детективних сюжетів і заглибилася в художній аналіз конфлікту поколінь.

 

Частина 2 Українська література

Завдання 37-56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших ..«значок у бланку А. тому що комп’ютерна програма реєструватиме .х як помилки!

 

37. У «темній темниці проживали. / Аж тридцять три годи / Світа Божого не

забачали» персонажі твору

А «Дума про Марусю Богуславку

І» «За світ встали козаченьки

В «Бондарівна»

Г «Ой Морозе, Морозенку»

Д «Чи не той то Хміль»

 

38. На малюнку зображено героїню твору

А «Віють вітри»

Б «Дума про Марусю Богуславку»

В «Слово про похід Ігорів

Г «Енеїда»

Д «Тіні забутих предків»

 

39. «Крізь товщу століть задивляється в глибінь віків письменник, що був дитям запорозького сміху, здатного, попри всі нещастя, на руїнах рідної Трої утверджувати волю до життя» – сказано про

А Тараса Шевченка

Б Івана Котляревського

В Григорія ІСвітку-Оспов’яненка

Г Івана Франка Д Григорія Сковороду

 

40. Упевненість, що

Сила родиться й завзяття

Не ридать, а добувати.

Хоч синам, як не собі,

Кращу долю в боротьбі, висловлено у творі

 

А Івана Котляревського

Б Івана Франка

В Тараса Шевченка

Г Максима Рильського

Д Павла Тичини

 

41. Рядки Миколи Некрасова

….

А Іванові Котляревському

Б Іванові Франку

В Тарасові Шевченку

Г Пантелеймонові Кулішу Д Панасові Мирному

 

42. «Пишу, що зустрінеться мені: от і виходять мої Марусі. Оксани. Науми, Мирони, Сотниківни…», – казав про свою творчість

А Григорій Квітка-Основ’яненко

Б Іван Нечуй-Левицький

В Панас Мирний

Г Іван Франко

Д Василь Стефаник

 

43. «Дух нашого плем’я, дух людськості, дух богочоповічності виявив себе поважними і праведними художніми образами, як-от Катеринині батько і мити в Шевченка, як-от Кирило Тур і Божий чоловік у мене…», писав

А Михайло Коцюбинський

Б Пантелеймон Куліш

В Іван Карпенко-Карий

Г Василь Стефаник

Д Панас Мирний

 

44. він «ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний» – сказано про персонажа

А комедії

Б балади

В драми

Г новели

Д роману

 

45. Реальні факти з родинного життя автора лягли в основу твору

А «Мартин Боруля »

Б «Кайдашева сім’я»

В «Мина’Мазайло»

Г «Максим Тримач»

Д «Маруся»

 

46. До одного літературного жанр належать обидва твори в рядку

А «Мартин Боруля», “Енеїда”

Б «Наталка Полтавка», «Камінний хрест«

В «Intermezzo», “Гімн”

Г “Чорна рада”, “Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Лісова пісня», «Тіні забутих предків”

 

47. В уривку “У місто вливається свіжа кров села, ….”

… йдеться про

А Василя Кравчину

Б Мокія Мазайла

B Степана Радченка

Г Сашка Діденка

Д Григорія Многогрішного

 

48. Події Громадянської війни 1917-1921 років зображено у творі A «Intermezzo»

Б «За мить щастя»

В «Тигролови»

В «Подвійне коло»

Д «Україна в огні»

 

49. Елементи імпресіонізму відіграють важливу роль у творі  

А «Камінний хрест»

Б «Максим Тримач»

В «Маруся»

Г «Три зозулі з поклоном»

Д «Intermezzo»

 

50. Справжнє прізвище автора твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А Кандиба

Б Рудченко

В Фітільов

Г Лозов’ягін

Д Тобілевич

 

51. «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею!» – закликає українців

А Павло Тичина

Б Дмитро Павличко

В Василь Симоненко

Г Ліна Костенко

Д Володимир Сосюра

 

52. Лаврін Запорожець є персонажем твору

А Ольги Кобилянської

Б Василя Стефаника

В Юрія Яновського

Г Олександра Довженка

Д Івана Багряного

 

53. «А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовитися словом із Грінченкового словника та й з власного серця…»,- мріє

А Григорій Многогрішний

Б Василь Кравчина

В Андрій Половець

Г Карно Ярковий

Д Мокій Мазайло

 

54. «Йдучи начебто від християнства до поганства, поет утілював у повноцінних художніх образах природність буття людини і її мислення, ту оживленість світу, яку він знаходив у лемківському фольклорі» –

сказано про

А Богдана-Ігоря Антонича

Б Миколу Вороного

В Василя Симоненка

Г Євгена Маланюка

Д Василя Стуса

 

55. Образ сталінських «ешелонів смерті» є наскрізним у творі

А «Україна в огні»

Б «Подвійне коло»

В «Місто»

Г «Земля»

Д «Тигролови»

 

56. Літературне угруповання «Пропала грамота» виникло в добу

А модернізму

Б реалізму

В постмодернізму

Г бароко

Д романтизму

 

У завданнях 57-60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

 

 

57. Установіть відповідність між назвами творів одного автора.

Назва твору

1. «Мені однаково»

2. «Ви знаєте, як липа шелестить..

З «Гімн»

4 «Маруся Чурай»

 

Назва твору

А “Страшні слова, коли вони мовчать”

Б “Молюся і вірю …”

В “Мойсей”

Г “Гайдамаки”

Д “О, панно Інно”

Відповідь: 1-Г; 2-Д; 3-В; 4-А.

 

58. Установіть відповідність між жанровим різновидом і персонажем твору.

Жанровий різновид твору

1 роман

2 кіноповість

3 поема

4 комедія

 

Персонаж твору

А Дідона

Б Григорій Многогрішний

В Уля Розсохла

Г Іван Дідух

Д Христя Хуторна

Відповідь: 1-Б; 2-Д; 3-А; 4-В.

 

59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

Персонаж

1 Іван Іскра

2 Азазель

3 Василь Кравчина

4 Яким Сомко

 

Персонаж

А Датан

Б Іван Брюховецький

В фон Крауз

Г Чіпка

Д Григорій Бобренко

Відповідь: 1-Д; 2-А; 3-В; 4-Б.

 

60. Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.

Письменник

1 Іван Франко

2 Олександр Довженко

3 Валер’ян Підмогильний

4 Микола Куліш

 

Висловлювання

А «Митець почував себе щасливим, що народився на березі сивої Десни і ніколи не зійшов з її берегів. Зупиніться на мить у цьому шаленстві долання вічного часу – і ви побачите його, здивованого маленького хлопчика з широко розкритими зелен и ми очима, на березі вічн ої україн ської ріки…»

Б «Не буду шукати безперечних аналогій у класиці -між ІІІекспіром або Мольєром чи Бомарше, але в сучасній йому радянській драматургії він не мав собі рівних…»

В «Його ім’я символічне для кінця XX віку. Проти течії, за найжорстокіших обставин він проніс у руслі української традиці-і ідеали гуманізму і патріотизму – і по-лицарськи зберіг вірність цим ідеалам до кінця…»

Г «Він був таким, яким вродила його мужицька хата в ІІагуєвичах. Завзятим, роботящим, розумним, тверезо думаючим, ворогом брехні, а тому й гризьким, дотепним, саркастичним… пострахом «патріотів» з печі, нещирих, кар’єристів, фарисеїв. А понад усе був скромний…»

Д «Він був одним, може єдиним справді великим українським прозаїком, який зобразив місто, – не в тому сенсі, що не писав віршів, а в тому сенсі, що його проза справді була прозою…»

Відповідь: 1-Д; 2-А; 3-Д; 4-Б. 

 

61. Прочитайте наведений текст.

Людина  – дитя свого часу. Багато хто переконаний, що норми людської моралі змінюються залежно від епохи. Інші ж твердять, що справжні моральні цінності не підвладні часові.

Як людина має ставитися до моральних основ свого життя?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Усі відповіді тесту у pdf файлі, щоб скачати його натисніть кнопку “Скачати”

Слідкуйте за новинами у групі http://vk.com/zno_dpa_2014

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар