ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ ДЛЯ УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ «ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ОДИН ДО ОДНОГО»

Підготувала Смолінська О.Ф.

 

 

Скачати конспект

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

 

ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ
ДЛЯ УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ
«ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ОДИН ДО ОДНОГО»

Мета: ознайомити учнів з поняттями «толерантність», «емпатія», «бар’єри спілкування»; набути навичок розуміння і прийняття близьких людей, їхнього внутрішнього світу; поглибити процеси саморозкриття, самоаналізу і подолання психологічних бар’єрів; закріпити довірчий стиль спілкування у групі.
Матеріали: маркери, фломастери, аркуші паперу А4, ручки, плакати, м’яч, оргтехніка.
Хід заняття:
Вправа «Знайомство» (10 хв.)
Мета: Повідомлення теми, мети заняття. Згуртувати групу, як одне ціле, створити комфортну атмосферу, сприяти згуртованості групи, підвищити розумовий потенціал для здійснення подальшої діяльності.
Тренер. Тема сьогоднішнього нашого заняття «Толерантне ставлення один до одного», мета заняття – ознайомити вас із поняттями «толерантність», «емпатія», «бар’єри спілкування»; прищепити навички розуміння і прийняття близьких людей, їхнього внутрішнього світу; поглибити процеси самоаналізу і подолання психологічних бар’єрів; закріпити довірчий стиль спілкування у групі. Для того щоб ми злагоджено працювали, як один справний механізм, кожен зробить презентацію власної особистості, де вказуєте своє ім’я, інтереси, захоплення, думки, погляди, індивідуальні особливості.
Вправа «Криголам» (5 хв.)
Мета: створити комфортну атмосферу, сприяти згуртованості групи.
Тренер. А зараз усі учасники беруться за руки і говорять: «Нам приємно сказати всім: «Добрий день!», побажання вдалого дня.
Вправа «Правила роботи в групі» (15 хв.)
Мета: виробити правила роботи групи для ефективного її функціонування.
Обладнання: ватман, маркери, скотч.
Тренер. Для того щоб наша група працювала ефективно і під час роботи ви почувалися комфортно та приймали активну участь у її діяльності спробуємо сформулювати свої правила групи, яких ми будемо дотримуватися під час роботи групи. (Записує правила на ватмані).
Правила групи:
– щирість у спілкуванні;
– принцип «тут і тепер»;
– таємниця;
– не критикувати;
– активна участь;
– повага до інших;
– довіра;
– чесність та правдивість;
– дбайливе ставлення до інших.

Вправа «Компліменти» (15 хв.)
Мета: активізувати групу до роботи, надати позитивну установку, формувати емпатійне ставлення до оточуючих.
Тренер. Зараз кожен з вас вибере листок синього або жовтого кольору. Тепер розділіться на дві групи за кольором. Одна група стає у коло зовнішнє, інша у коло внутрішнє, лицем до зовнішнього кола. Один партнер із зовнішнього кола говорить другому із внутрішнього кола щось приємне: «Мені в тобі подобається…» і кидає йому у руки м’яч. Той відповідає: «Так, звичайно, але, крім того я ще…», називає те, що він у собі цінує і вважає, що це заслуговує на увагу тоді кидає м’яча сусідові свого партнера навпроти зі словами «Мені в тобі подобається…».
Тренер. – Яку частину вправи легше було виконувати? Чому?
– Як ви сприймали позитивні вияви уваги інших учасників?
Вправа «Асоціативний ряд» (10 хв.)
Мета: Підвести учасників до розуміння поняття, що таке толерантність.
Тренер. Пише на ватмані слово ТОЛЕРАНТНІСТЬ, та пропонує групі скласти асоціативний ряд до цього слова, висловлюючи при цьому свою думку, з чим в учасників асоціюється слово «толерантність».
Т – терпимість;
О – оптимізм;
Л – любов;
Е – ентузіазм;
Р – рівність;
А – активність;
Н – ніжність;
Т – тактовність;
Н – необхідність;
І – ініціативність;
С – співчуття;
Т – терпіння;
Ь – м’якість, душевність.
Тренер. Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно звучить латинською. Толерантність – це розуміння, повага, визнання рівності, визнання прав інших на свої думки й погляди, прийняття інших людей такими, які вони є, взаєморозуміння на основі згоди. Толерантність людей є найважливішою умовою миру і злагоди в сім’ї, колективі та суспільстві.
Притча-блюз (5 хв.)
Жив собі хлопець із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок із цвяхами і сказав по одному забивати їх у паркан щоразу, коли хлопець втратить терпець і посвариться з кимось. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів. Згодом він навчився опановувати себе, і кількість забитих цвяхів щодня зменшувалася. Хлопець зрозумів, що легше навчитися стримувати свої емоції, ніж забивати цвяхи.
Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це. Тоді батько наказав синові витягти з паркана по одному цвяху у ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син міг сказати батькові, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі та сказав: «Ти добре поводишся, синку, але подивися, скільки дірок залишилося… Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись…»
Тренер. Коли ви з кимось сваритеся і кажете йому щось неприємне, ви залишаєте в іншій людині такі рани, як ці діри. І рани зостаються, попри те, скільки разів потім ви просите вибачення. Словесні рани заподіюють такий самий біль, як і фізичні. Діти, не забиваймо цвяхів ворожості, нерозуміння і жорстокості в душі людей. Будьмо толерантними, а, отже, розуміймо одне одного.
Вправа-тест «Чим ми схожі – Чим ми різні?» (15 хв.)
Мета: осмислити індивідуальність та неповторність кожної особистості.
Тренер. Кожна людина – неповторна. Світ тому і цікавий, що ми всі різні. А зараз разом з вами ми це доведемо. Поділіться на пари (робота в парах). Я роздаю вам листочки з табличкою в першій колонці якої пише Чим ми схожі? В другій – Чим ми різні?

Чим ми схожі? Чим ми різні?

Обговорення: Чи заважали вашому спілкуванню відмінності вашої особистості?
Якщо так, то які?
Якщо ні, то чому?
Вправа «Показ презентації» (5 хв.)
Толерантність – це розуміння, повага, визнання рівності, відмова від тиску і насильства, визнання прав інших на свої думки й погляди, прийняття інших людей такими, які вони є, взаєморозуміння на основі згоди.
Поняття толерантності вперше почали вживати у XVIII столітті. У своєму «Трактаті про віротерпимість» відомий французький філософ Вольтер писав, що «безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети». Розуміння толерантності неоднакове в різних культурах, адже воно залежить від історичного досвіду народів. В англійців толерантність розуміється як готовність і здатність без протесту стримати особистість, у французів – як певна свобода іншого, його думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів.
У китайській мові «бути толерантним» – це бути великодушним. У арабському світі толерантність – це прощення, терпимість, співчуття іншому, а на фарсі – ще й готовність до примирення.
Зараз толерантність розуміється як повага і визнання рівності, відмова від домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки та погляди.
Отже, толерантність, перш за все, має на меті прийняття інших такими, якими вони є і взаємодію з ними на основі згоди.
Почуття гумору і здатність посміятися зі своїх слабких сторін – особлива риса толерантної людини. У того, хто здатний до цього, потреба домінувати та зверхньо ставитися до інших – менша.
Необхідно відзначити також, що виділяють різні типи толерантності. Найповніше їх проаналізував і показав вчений В. Лекторський. На його думку, толерантність – це:
1. Терпимість до існування різних поглядів і практик. Різні системи поглядів допускаються за умови, якщо вони не суперечать загальнолюдським нормам.
2. Повага до іншого, кого людина не розуміє і з ким не взаємодіє. Рівноправність культур і відсутність привілейованої системи поглядів і переконань.
3. Терпимість до слабкостей інших. Це збігається із плюралізмом і пов’язане з визначенням привілеїв у системах поглядів і цінностей.
4. Збагачення досвіду і критичний діалог, що спирається на діалогічність природи і розуму.
Толерантність необхідна у взаєминах між окремими особами, в сім’ї та громаді. У школах, університетах, осередках освіти необхідно формувати атмосферу толерантності, бути уважним одне до одного та мати почуття солідарності. Одним із найпростіших методів виявлення толерантності є вміння зробити приємне іншій людині.
(Останній слайд)
Толерантність – це визнання поваги до інших людей, вміння жити разом з іншими людьми.
Вправа-тест «Чи терпимі ми?» (10 хв.)
Мета: допомогти учням оцінити своє ставлення до інших людей.
Тренер. А зараз ви берете листочки на яких надрукований тест за допомогою якого ви можете оцінити чи терпимі ви по відношенню до інших людей.
1. Ти не погоджуєшся з товаришем…
а) але все ж таки слухаєш його;
б) і не даєш йому говорити.
2. У класі на уроці ти вже відповів…
а) і ти не слухаєш, про що відповідають твої друзі;
б) ти уважно слухаєш друзів.
3. Товариш зрадив тебе…
а) але ти намагаєшся з ним порозумітися;
б) і ти помстишся йому.
Ключ. Якщо ви обрали 1 – а; 2 – б; 3 – а, то ви толерантна людина.
Вправа «П’ять добрих слів» (10 хв.)
Мета: навчити учнів висловлювати власні думки, створення позитивного емоційного фону, налаштування учасників на позитивну взаємодію.
Тренер. Зараз кожен з вас має обвести свою руку на аркуші паперу і на малюнку долоні написати своє ім’я. Потім кожен передає свій аркуш сусідові праворуч, а сам отримує малюнок від сусіда ліворуч. На кожному пальці намальованої долоні треба написати будь-яку привабливу, на їхню думку, рису її власника (наприклад: «ти дуже добра», «ти завжди заступаєшся за слабших», «ти завжди носиш гарний одяг чи зі смаком одягаєшся», «ти дуже розумний» і т. д.). (Коли робота завершена, тренер збирає малюнки і зачитує написи, а група має здогадатися, кому вони призначені).

Вправа «Австралійський дощ» (10 хв.)
Мета: забезпечити психологічне розвантаження учасників.
Тренер. Зараз ми всі станемо у коло. Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. Будьте уважні!
– У Австралії здійнявся вітер (тренер тре долоні).
– Починає капати дощ (плескання по стегнах).
– Дощ посилюється (почергове плескання в долоні).
– А ось град – справжня буря (тупіт ногами).
– Але що це? Буря стихає (почергове плескання в долоні).
– Дощ стихає (плескання по стегнах).
– Тихий шелест вітру (потирання долонь).
– Засвітило сонечко (Руки догори. Усмішка).
Тренер: Іноді риси характеру друга або подруги вас нервують, іноді – навпаки, вам допомагають прийняти певне рішення. І, незважаючи на відмінності у характерах, ви є друзями, вам цікаво разом. Тому ж терпимість, толерантність потрібно проявляти до всіх.
Скажімо самі собі: «Я толерантна особистість…»

Заняття підготувала
соціальний педагог школи Смолінська Оксана Федорівна

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар