Конспект відкритого уроку “Особливості драматичного конфлікту в драмі «Вільгельм Телль» та його художнє втілення”

Автор Прокопів Л.М.

Тема уроку: Особливості драматичного конфлікту в драмі «Вільгельм Телль» та його художнє втілення

Мета:

 • проаналізувати зміст драми Ф.Шиллера «Вільгельм Телль»;
 • висвітлитипричини і характер протистояння образів Вільгельма Телля і Геслера;
 • визначитиособливості драматичного конфлікту в драмі та його художнє втілення;
 • розвивати навички характеристики літературного героя; вміння аналізувати текст у єдності змісту і форми, робити висновки та узагальнення з прочитаного;
 • розвивати логічне мислення, монологічне мовлення;вміння учнів висловлювати своє особисте ставлення до  проблем твору, порушених у творі, та вчинків героїв, прогнозувати позитивні  рішення даної проблеми, осмислювати своє призначення;
 • формувати етичні погляди на життя;
 • виховувати толерантність, почуття патріотизму, громадського обов’язку; вміння працювати разом.

 

Обладнання:  ММП, тексти твору, листок самоконтролю

Тип уроку: урок засвоєння нових знань й формування на їхній основі вмінь і навичок

Навчальні  задачі:

 • Продовжуючи роботу над текстом, визначити особливості драматичного конфлікту твору та його художнє втілення;
 • З’ясувати, що художнім втілення цього конфлікту є протистояння двох героїв твору Геслера і Телля;
 • Схарактеризувати образи Телля і Геслера;
 • Проблемне питання. Чи можна вважати драму «Вільгельм Телль» актуальною?

 

Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди

Олександр Довженко

 

 

Організаційний момент,   емоційне  налаштування учнів

 

І. Актуалізація опорних знань

Слово вчителя

Фрідріх Шиллер – один з найяскравіших представників німецької літератури одночасно вважається і першим  швейцарським національнім драматургом. Ситуація тим унікальніша,  що сам драматург жодного разу не перетинав кордони Швейцарії.  Цього почесного звання  Шиллер був  удостоєній  за один тільки твір – драму «Вільгельм Телль», жанр якої він визначив сам – «народна драма». У 1860 р. скелю Мітенштейн на березі Фірвальдштетського озера, де зійшли перші паростки швейцарської незалежності, вдячні швейцарці прикрасили написом: «Співцеві Телля Фрідріху Шиллеру — стародавні кантони».

 • Як ви вважаєте, чим же заслужив твір Ф.Шиллера такої високої оцінки з боку швейцарського народу?

(Уславив боротьбу швейцарського народу за свою незалежність проти Австрійської імперії Габсбургів, змалював образи народних захисників, показав ідеал борця за свободу особистості).

Тож,  перевіримо, як знаєте витекст.

Виправте помилки

 • Фрідріх Шиллер багато років товаришував з видатним німецьким поетом Генріхом Гейне,  який і подарував драматургу сюжет драми «Вільгельм Телль».
 • У драмі «Вільгельм Тель» уславлюється боротьба швейцарського народу   за свою незалежність проти Римської імперії.
 • Центральним епізодом, ідейним центром драми є сцена  будівництва селянами кантону Урі фортеці.
 • Саме швейцарське дворянство в особі барона Аттенгаузена  стало рушійною силою у боротьбі проти поневолювачів.
 • Демонструючи своє мистецтво у стрільбі з лука, Вільгельм Телль вцілює у . яблуко на голові сина.
 • У особі швабського барона Парріціли Вільгельм Телль показав такого ж  борця за свої права, як і він сам.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку, постановка навчальних задач

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Яку мету ставите перед собою?

 

 1. VI. Робота над темою уроку
 2. 1. Особливості драматичного конфлікту

– Дайте визначення поняттям «конфлікт», «драматичний конфлікт»? Які різновиди драматичного конфлікту існують? Зверніться до листка самоконтролю, не забувайте оцінювати свою роботу. (Див. Додаток 1).

Конфлікт

 • внутрішній (психологічний) –  боротьба героя з самим собою, наприклад, боротьба між почуттям і обов’язком;
 • зовнішній – боротьба героя з оточуючим світом, зовнішніми чинниками.

Особливе значення надається конфлікту в драматичному творі. Це головна сила драматичної дії, пружина, яка рухає дію, засіб розкриття характеру, вираження авторської думки.

– Який конфлікт у драмі Ф. Шиллера? (зовнішній). Чи відомі вам твори,   в основу яких покладено  внутрішній конфлікт?(В.Шекспір Трагедія «Гамлет», П.Кальдерон «Життя як сон»).

–  Між ким з героїв твору «Вільгельм Телль»розгортається основний конфлікт?(Гострий напружений конфлікт виражається у зіткненні двох протилежних характерів − Вільгельма Телля та Германа Геслера, їхніх протилежних життєвих позицій).

 

 1. 2. Робота в парах.Складання порівняльної характеристики Вільгельма Телля і Геслера. Аргументуйте свої відповіді цитатими, які виписали дома.
Вільгельм Телль   Герман Геслер
Селянин, мисливець Соціальний стан Ландфогт, намісник імператора
Одружений, має двох синів Сімейний стан Не має дітей
Користується повагою селян

 

 

Ставлення народу Його ненавидять за патологічну жорстокість
Добрий, сміливий, завжди здатний прийти на допомогу, поважає людей, морально сильна особистість, люблячий батько і чоловік Риси характеру Жорстокий, пихатий, зневажає народ, яким керує, боягуз, морально слабкий
Національний герой Статус у фіналі Тиран гине від руки В.Телля

 

Вільгельм Телль:

«Про себе смілий думає востаннє..

На Бога здайся, й гнаного врятуй…» Дія 1

 

«В біді на все одважитися можна»  Д.1

 

«Телль і ягня з провалля урятує.

Невже він кине друзів у біді?

Але порад від мене ви не ждіть.

Допомагать не вмію я словами.

А от як справжнє діло закипить –

Покличте Телля, й піде він за вами».Д.1

 

«…тоді лиш маю втіху від життя,

Коли щодня борюсь і здобуваю». Д.1

 

«Хто довго думає,/Той мало зробить.». Д.3

 

«Найкращий син вітчизни, наш оплот,

Коли за волю встати доведеться». Д. 4

«У горах Телля другого нема». Д.1

«Народний визвольник».  Д.1

            «Хай кожнийвдома буде жити в тиші,
Хто сам сумирний, того лишать з миром…
».  Д.3

«…Але свою вітчизну

Не зраджу я, якщо мене покличуть». Д.3

Геслер

 «Послав мене сюди він (імператор) не на те, щоб гладить

Народ по шерсті, жде покори він.

Тут боротьба за те, хто в цій країні

Господар – селянин чи імператор…». Д.4

 

«Зламаю я уперту їх затятість,

Зухвалий дух свободи подавлю». Д.4

 • Який епізод є найдраматичнішим для Телля? Як автор передає душевний стан героя? («Жахливу річ ви вигадали, пане…». Він сподівається на здоровий глузд Геслера, довго не може опанувати своїми почуттями, а після вдалого пострілу, побачивши,  що син живий, пригорнув його до серця і упав на землю. Навіть Геслер  був вражений жорстокістю своєї вигадки і вчинком Телля. («Як, він стріляв? Невже? От божевільний!»).
 • Чи мав Геслер право ставити таке завдання перед Теллем? Які людські норми порушив  він?
 • Як автор виправдовує вбивство Теллем Геслера? Чи переконала вас аргументація Шиллера?

«Раніш я жив спокійно й безтурботно…

В одних лишзвірівстріли я пускав.

Далекий буввід думки я
про вбивство…

Цетижиттяменізбентеживмирне.

Ти сам мене й жорстокостінавчив…»  Д. 4

 

 • Які слова промовляє Телль, виконавши свій вирок? («Пізнав стрільця, тут інших не шукати! Свобода вбогим хатам, мир – безвинним! Тепер вже не шкідливий ти вітчизні».
 1. ПідсумокУ протистоянні Геслера іТелля втілено драматичний конфлікт твору: непримиренний конфлікт вольнолюбства та тиранії, природних прав людини на гідність і свободу та несправедливих суспільних законів, вільної особистості та тиранічної влади.
 • Чи відомий вам цей вислів? (Гасло французької революції «Мир халупам, війна палацам!»).

4.Слово вчителя

Твір «Вільгельм Телль» Ф. Шиллер пише під враженням Французької революції. Спочатку  він сприйняв її  з захопленням і гаряче вітав  повсталих.  Та терор, розпочатий Робеспьєром, вразив Шиллера, його погляд на революційні події змінився

 

Тож, працюючи над драмою, Шиллеррозмірковує, кого зробитигероєм твору–одинакачинатовп? І вирішуєцю проблему на користьодинака.І хоч селяни трьох кантонів вражають  своїм патріотизмом, мужністю, шляхетністю (наприклад, вчинок  Мельхталя, який відмовився від особистої помсти  фогу, що осліпив його батька: «Честь вам і хвала, що кров’ю / Звитяги не сплямили ви!»), драматург не любить натовпу, вважаючи, що ним завжди хтось керує.

З перших кроків у драматургії  Шиллер прагнув створити гармонійний, героїчний ідеал – образ, позбавлений зовнішнього ефекту, що був би внутрішньо цілісною особистістю. Таким героєм є Вільгельм Телль. Він  не ватажок, невипадково герой навіть не був присутній на галявині  Рютлі, під час прийняття доленосного для швейцарського народу рішення про об’єднання селян трьох кантонів для боротьби за незалежність. Він «захисник священних прав» особистості. І хоч його постріл у Геслера став сигналом для повстання, але  знову  ж таки герой не показаний серед повсталих. В останній сцені він повертається додому, у коло родини. І тільки згодом ми дізнаємося про перемогу селян і чуємо  священні для кожного народу слова «Свобода! Свобода!».( Через два роки це слово стане останнім, яке промовить перед смертю Ф.Шиллер).

А Вільгельм Телль стане образом ідеального героя з народу, в якому прагнення захистити одвічні, природні права людини і розсудливість, поміркованість, виваженість будуть тісно пов’язані.

V.Підбиття підсумків  уроку

 • Яка провідна думка твору? Тож, чому швейцарці вважають Фрідріха Шиллера своїм національним драматургом?

 

А славетний син українського народу І.Франко писав, що п’єса «Вільгельм Телль» «сучасна для кожного часу і кожного народу, що стогне під чужимполітичним і суспільним гнітом і бажає з-під нього вибитись на волю». А від себе  додам, класичним стає той твір, який піднімає проблеми,актуальні для будь-якого часу, для будь-якої епохи, і не просто констатує їх, але й намагається  дати виваженірішення багатьох проблем.

 

 • У чому  актуальність драми «Вільгельм  Телль»? Які погляди Шиллера  стали б в нагоді нашим сучасникам?

 

У п’єсі порушуються актуальні проблеми :

– свобода і насильство;

– роль особистості в історичному процесі;

– духовна єдність нарду;

– моральна сутність людини;

– принципи гармонійного суспільного ладу

 

( Щоб осягнути проблеми сучасної для нього Європи кінця  ХVІІІ – початку ХІХ ст., Шиллер звертається до подій ХІІІ ст. У наш непростий час  варто було б знайти паралелі в історії, оцінити їх з точки зору сучасності й не припускатися помилок, адже ціна помилки в історії  − людські життя.)

Ідеалом Ф.Шиллера були такі поняття, як Краса, Істина, Свобода, а життєвим кредо можна вважати висловлювання поета:

«Лише красиосяйна брама / Вкраїнумудростіведе»; «Краса муситьвивестилюдинуна істинний шлях»; «Красу треба розуміти як необхіднуумовуіснуваннялюдства».

 

Робота в групах.Створення галереї

1 група «Духовні спадкоємці Вільгельма Телля»

2група «Актуальність драми»

3група «Лист до Телля»

4група «Лист до Геслера»

5група «Моє враження від драми «Вільгельм Телль»

 

 1. Рефлексія змісту навчання

 

+

Запиши все, що сподобалось на уроці: інформацію та форми роботи, позитивні емоції

Запиши все, що не сподобалось на уроці, здалося нудним, незрозумілим

Цікаво

Запиши цікаві факти, про які дізнався  на уроці

 

 

 

 

 

 

   

 

Оцінювання      діяльності         учнів           під   час   уроку


Домашнє завдання:  Визначити риси Просвітництва в драмі «В.Телль», підготуватись

до контрольної творчої роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Листок самоконтролю

Тема уроку:  Особливості драматичного конфлікту в драмі «Вільгельм Телль» та його художнє втілення

                                                          Ті держави здатні стати великими,у яких великі малі люди

Олександр Довженко

 

Навчальніі задачі:

 • Продовжуюучи роботу над текстом, визначити особливості драматичного конфлікту твору та його художнє втілення;
 • З’ясувати, що художнім втілення цього конфлікту є протистояння двох героїв твору Геслера і Телля;
 • Схарактеризувати образи Телля і Геслера;
 • ? Чи можна вважати драму «Вільгельм Телль» актуальною?

 

«Я вірю в вас»
Не забувайте оцінювати свою діяльність! (2 бали  за правильну відповідь)

                                 Конфлікт –

 

 

Бали
 
Аргументуйте свої відповіді цитатими, які виписали вдома

Вільгельм Телль   Герман Геслер
  Соціальний стан  
  Сімейне стан  
  Ставлення народу

до героя

 
  Риси характеру  
  Статус у фіналі  

 

+

Запиши все, що сподобалось на уроці, інформацію та форми роботи, позитивні емоції

Запиши все, що не сподобалось на уроці, здалося нудним, незрозумілим

Цікаво

Запиши цікаві факти, про які

дізнався  на уроці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оцінка діяльності учня  ________

 

Думки у подарунок

 • Коли я ненавиджу, я нібищосьвіднімаюу себе; коли ж я люблю, — я цимзбагачуюсь.
 • Любовдаруєназавжди, егоїзмдаєлише в борг.
 • Людина відображається у своїхвчинках.
 • Справжнєкоханнядопомагаєподолатиусітруднощі.
 • Любовзвеличуєвеликідуші.
 • Любов і голод владарюютьсвітом.
 • Справжня дружба правдива і хоробра.
 • Честь дорожчавіджиття.
 • Істина не змінюєтьсявід того, щохтосьїї не визнає.
 • Слово завждисміливіше, ніжвчинки.
 • Найбільша з перемог — вмінняпрощати.
 • Всесвіт — це думка Бога.

Ф.Шиллер

 

 

Д.З.  Визначити риси  доби Просвітництва  в драмі «Вільгельм Телль».

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар