Завдання і відповіді з додаткової сесії ЗНО 2014 з світової літератури

Відповіді з додаткової сесії ЗНО 2014 з світової літературиОфіційні відповіді додаткової сесії ЗНО 2014 з світової літератури.

Тестування з додаткової сесії ЗНО 2014 з світової літератури абітурієнти склали у середу 9 липня 2014р.

» Читати далі

ЗНО 2014. Таблиця переведення балів за тест з світової літератури

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2014У 2014 році максимально можливий тестовий бал за виконання завдань тесту з світової літератури становить 88 балів.

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з світової літератури здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника зовнішнього оцінювання (максимум – 88 балів). На другому етапі, на основі тестового балу визначається рейтингова оцінка результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою.

» Читати далі

Відповіді ЗНО 2014 з світової літератури

Відповіді ЗНО 2014 з світової літературиОпубліковано офіційні відповіді ЗНО 2014 з світової літератури.

Тест з світової літератури складається із 60 завдань, які потрібно розв’язати протягом 150 хвилин.

» Читати далі

Завдання тесту ЗНО 2014 з світової літератури

Тестовий зошит ЗНО 2014 з світової літературиУ розділі ЗНО 2014 з світової літератури опубліковано копію тестового зошита ЗНО 2014 з світової літератури. Тест ЗНО 2014  з світової літератури учасники зовнішнього незалезного оцінювання склали у п’ятницю, 27 червня 2014р.

Нагадаємо, що неофіційні відповіді до ЗНО 2014 з світової літератури будуть опубліковані 27 червня 2014р.

» Читати далі

Пробне ЗНО 2014. Світова література

Пробне ЗНО 2014 з світової літературиПробне ЗНО 2014 з світової літератури відбулось 29 березня 2014 року.

На даній сторінці можна скачати завдання та відповіді пробного ЗНО 2014 року з світової літератури.

Адміністрація сайту нагадує, що власні відповіді ЗНО 2014 з світової літератури будуть опубліковані відразу ж після завершення тестування з світової літератури

» Читати далі

Характеристика тесту з світової літератури. ЗНО 2014

 Скачати характеристику тесту ЗНО з світової літератури

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання зі
світової літератури, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1689
від 03.12.2013 р., додаток 2).

Загальна кількість завдань тесту – 60.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест зі світової літератури складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–48). До кожного завдання
подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається
виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну відповідь у
бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№49–52). До кожного завдання подано
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати
завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та
буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник
тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№53–56). До кожного
завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у
правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2,
третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник
тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих
варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№57–60). До
кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і записав правильні
відповіді у бланку відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту зі світової літератури:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в
0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність
(логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або
відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3
тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо
вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію;
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в
0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох
можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на
завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту
зі світової літератури, – 88.