Характеристика тесту з математики. ЗНО 2014

 Скачати

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики (затверджено Міністерством освіти і науки України, додаток № 7 до наказу № 1689 від 03.12.2013 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 34.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із математики складається із завдань трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20). До кожного завдання подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 21–24). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25–34). Під час виконання
цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту з математики:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю № 25, 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 тестовим балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.

Тестові завдання № 27–34 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з математики, – 56.

Для підготовки до ЗНО з математики рекомендуємо вам переглянути розділ ЗНО 2014 з математики у якому опубліковано тести попередніх років і збірники для підготовки до ЗНО з математики.

ЗНО 2014. Математика. Комплексна підготовка до ЗНО 2014

Математика. Комплексна підготовка до ЗНО 2014Назва: Математика. Комплексна підготовка до ЗНО 2014
Автор: Капіносов А. та ін.
Рік: 2013
Сторінок: 528
Формат|Якість: djvu
Розмір: 25 мб
Мова: українська

» Читати далі

ЗНО 2013. Таблиця переведення балів за тест з математики

Таблиця переведення балів ЗНО з математикиУ 2013 році максимально можливий тестовий бал за виконання завдань тесту з математики – 54.

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника зовнішнього оцінювання (максимум – 54 бали). На другому етапі, на основі тестового балу визначається рейтингова оцінка результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою.

» Читати далі

Алгебра та початки аналізу. Підготовка до ЗНО

Підготовка до ЗНО. Алгебра та початки аналізу

Алгебра та початки аналізу. Підготовка до ЗНО. 

Автори: В.О. Ярмак, В.О. Резуненко.

Основа, 2012р. 108 ст. Бібліотека журналу математика в школах України

» Читати далі

Готуємосьдо підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Алгебра та початки аналізу. 11 клас

Бродський Я. С. Готуємось до підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Алгебра та початки аналізу. 11 класГотуємосьдо підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Алгебра та початки аналізу. 11 клас
У пропонованому посібнику подано тести з алгебри і початків аналізу для 11 класу. Посібник міститьтести з вибором відповідей із декількох запропонованих до всіх тем курсу алгебри і початків аналізу за 11 клас.

 

 

 

 

 

 

» Читати далі

Тестовий тренінг. Підготовка до ЗНО (Б-ка журн. «Математика в школах України»)

Тестовий тренінг. Підготовка до ЗНО (Б-ка журн. «Математика в школах України»)Назва: Тестовий тренінг. Підготовка до ЗНО (Б-ка журн. «Математика в школах України»)
Автор: Карпік В. В.
Рік: 2012
Кількість сторінок: 92
Формат: ПДФ розпізнаний
Розмір: 59 мб
Пропонований тренінг призначено для підготовки випускників загальноосвітніх шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
Тренінг укладено відповідно до чинної програми з математики та ЗНО-2012.
Посібник містить 10 тестових робіт. Кожна робота складається із завдань трьох різних форм.

 

» Читати далі

Програма зовнішнього незалежного оцінюваня з математики. ЗНО 2014

 

 Скачати у форматі pdf

 

М А Т Е М А Т И К А
програма зовнішнього незалежного оцінювання
Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики
оітовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих
– будувати математичні
– виконувати математ
розв’язувати задачі на пропори
– виконувати перетвор
змінних, знаходити числові зн
– будувати й аналізуват
– розв’язувати рівняння
– знаходити на рисунках
– знаходити кількісні Х£]
– розв’язувати найпрості
– аналізувати інформац
Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики
полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:
моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
ичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та
ії, наближені обчислення тощо);
ення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення
ачення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
и графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;
нерівності та їх системи, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем;
геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;
рактеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми);
іші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій;
ю, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.

1 2 3