Буклет для використання у роботі директорів шкіл

 Підготувала: Смолінська О.Ф.

 

 

Скачати буклет

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

 

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА ШКОЛИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Компонентами стилю керівництва є: значущість для керівника творчої співпраці у колективі, його орієнтація на налагодження міжособистісних стосунків у колективі, врахування індивідуально-психологічних особливостей працівників і соціально-психологічних характеристик колективу, методи впливу на працівників.
Залежно від співвідношення цих компонентів розрізняють демократичний, авторитарний, ліберальний стилі керівництва педагогічним колективом.
Демократичний стиль керівництва педагогічним колективом. Характеризується він децентралізацією влади, налаштованістю керівника радитися з основних управлінських питань із підлеглими; колективним прийняттям рішень; заохоченням ініціативи підлеглих; висловлюванням вимог у формі порад, консультацій; неупередженим контролем, заохоченням самоконтролю та взаємоконтролю; використанням позитивних стимулів. Керівник-демократ підтримує з педагогами та учнями довірливі стосунки, він відкритий, доступний, піклується про згуртованість колективу. У своїй діяльності послуговується принципом “від людини – до роботи”.
Авторитарний стиль керівництва педагогічним колективом. Йому притаманні централізація влади в руках керівника, одноосібне прийняття і нав’язування управлінських рішень колективу. Основним способом впливу на підлеглих є покарання за невиконання наказів і розпоряджень, реалізацію несанкціонованої ініціативи. Керівник-автократ висловлює свої вимоги у директивній формі (накази, розпорядження, вказівки), намагається контролювати все особисто, використовує негативні стимули – покарання, погрози і застереження, які викликають почуття занепокоєння, тривоги і страху. Його вираз обличчя, мова, пози, інтонація підкреслюють домінуючий стан. Інтереси педагогів він підпорядковує інтересам справи, абсолютизуючи принцип “від роботи – до людини”.
Ліберальний стиль керівництва педагогічним колективом. Керівник уникає прийняття вольових рішень, сподіваючись, що все само собою владнається.

Методика для дослідження професійної мотивації педагогів

Для дослідження потенціалу окремих педагогів можна залучити шкільного психолога.
Методика діагностики особистості
на мотивацію до успіху (Т. Елерса)
Особистісний опитувальник призначений для діагностики мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху.
Інструкція. Вам буде запропоновано 41 твердження, кожне з яких необхідно підтвердити “так” або заперечити “ні”.
1. Краще зробити швидше, ніж відкласти на певний час.
2. Я легко дратуюся, коли не можу на всі 100% виконати завдання.
3. Коли я працюю, здається, начебто я все ставлю на карту.
4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення одним з останніх.
5. Коли в мене два дні поспіль немає роботи, я втрачаю спокій.
6. У деякі дні ефективність моєї роботи знижується.
7. Я вимогливіший до себе, ніж до інших.
8. Я доброзичливіший, ніж інші.
9. Якщо я відмовляюся від складного завдання, потім засуджую себе, тому що знаю, що домігся б успіху.
10. У процесі роботи я потребую невеликих пауз для відпочинку.
11. Ретельність – це головна моя риса.
12. Мої досягнення в роботі не завжди рівномірні.
13. Мене більше цікавить інша діяльність, ніж та, якою я займаюся.
14. Осуд стимулює мене більше, ніж похвала.
15. Мої колеги вважають мене діловою людиною.
16. Труднощі лише зміцнюють мої рішення.
17. Для мене має значення визнання моїх успіхів.
18. Коли я працюю без натхнення, це завжди помітно.
19.Під час роботи я не розраховую на допомогу інших.
20. Іноді я відкладаю те, що повинен зробити зараз.
21. Слід покладатися тільки на себе.
22. У житті мало речей, важливіших за гроші.
23. Завжди, коли виконую важливу роботу, я ні про що інше не думаю.
24. Я не надто честолюбний порівняно з іншими.
25. Наприкінці відпустки я радію, що незабаром вийду на роботу.
26. Коли я націлений на роботу, виконую її краще і кваліфікованіше, ніж інші.
27. Мені простіше й легше мати справу з людьми, які вміють завзято працювати.

28.Коли в мене немає роботи, я почуваюся погано.
29. Я виконую відповідальну роботу частіше, ніж інші.
30. Коли я приймаю рішення, намагаюся робити це якнайкраще.
31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим.
32. Мої успіхи певною мірою залежать від моїх колег.
33. Безглуздо протидіяти волі керівника.
34. Часом не знаю, яку роботу мені доручать.
35. Коли щось не вдається, я стаю нетерплячим.
36. Зазвичай я не звертаю уваги на свої досягнення.
37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота результативніша, ніж робота інших.
38. Багато справ я не доводжу до кінця.
39. Я заздрю людям ненавантаженими роботою.
40. Я не заздрю тим, хто прагне влади й становища.
41. Коли я переконаний у своїй правоті, можу вдатися аж до надзвичайних заходів.
Ключ:
1 бал нараховують за відповіді “так” на наступні твердження: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.
Також нараховують по 1 балу за відповіді “ні” на твердження: 6, 19, 20, 24, 31, 36, 38, 39.
Відповіді на позиції 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 не враховують.
Далі підраховують суму набраних балів.
Аналіз результату:
– від 1 до 10 балів: низька мотивація до успіху;
– від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації;
– від 17 до 20 балів: помірно високий рівень мотивації;
– понад 21 бал: занадто високий рівень мотивації до успіху.
Чим вища мотивація людини до успіху, тим нижча готовність до ризику. Той, хто надто мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, не так часто потрапляє в складні ситуації, ніж ті, хто має високу готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач. (захист). І навпаки, коли людина має високу мотивацію до уникнення невдач (захист), це перешкоджає успіху – досягненню мети.

 

Стимулювання педагогів із різними типами мотивації

Звернімо увагу на форми стимулювання людей з різними типами мотивації. Для цього наведімо класифікацію форм стимулювання:
1. Негативні – невдоволення, покарання, погроза втрати роботи.
2. Грошові – заробітна плата, зокрема всі види премій і надбавок.
3. Натуральні – купівля або оренда житла, надання автомобіля тощо.
4. Моральні – грамоти, почесні знаки, подання на нагороди, дошка пошани тощо.
5. Патерналізм (турбота про працівника) – додаткове соціальне й медичне страхування, створення умов для відпочинку тощо.
6. Організаційні – умови роботи, її зміст і організація.
7. Залучення до участі в управління.
Існує ще багато різноманітних методик для дослідження тенденцій у педагогічному колективі. Зазначимо основні напрями дослідження з використанням наведених методик:
– рефлексивний (самооцінка професійної діяльності);
– соціально-психологічний (інформація щодо віку, статі, стажу та особистого ставлення до професійної діяльності);
– мотиваційний (особисті мотивації щодо професійної діяльності) – методика Елерса, методика Герчикова;
– особливостей психологічного клімату (рівень задоволеності коллективом як системою) – соціометрія, методика Лутошкіна.
Для планування методичних заходів і практичного їх втілення, дирекції школи слід знати особливості коллективу, в якому передбачено їх здійснювати.
При інтерпритації результатів діагностик треба звернути увагу не лише на існуючу ситуацію, а й на потенціал данного коллективу. Досить часто керівництво навчальних закладів не повною мірою використовує потенціал своїх працівників.

 

Вічні моральні норми життя, викладені давньогрецьким філософом Епікуром

1. Завжди працюй.
2. Завжди люби.
3. Люби дружину і дітей більше від самого себе.
4. Не чекай від людей подяки і не засмучуйся, якщо тобі не дякують.
5. Наставляння – замість ненависті, усмішка – замість презирства.
6. З кропиви витягай нитку, з полину – ліки.
7. Нагинайся тільки для того, щоб підняти полеглих.
8. Май завжди більше розуму, ніж самолюбства.
9. Запитуй себе щовечора: що ти зробив гарного.
10. Май завжди у своїй бібліотеці нову книжку, у льосі – повну пляшку, у саду свіжу квітку.

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар